Bewonerskracht in de zorg

Laat ouderen goed wonen in hun vertrouwde omgeving door lokale kracht te benutten, vrijwilligers en professionals te verbinden en zorg voor iedereen toegankelijk te maken. 

Ontdek de talenten van bewoners en benut lokale kracht

Creëer draagvlak onder bewoners om hun steentje bij te dragen voor een effectief (niet alleen medisch) zorgsysteem in het dorp. Bouw een vrijwilligersnetwerk op door bewoners mee te nemen in een transparant proces waarin iedereen mag meedenken. Onze zorgadviseur inspireert de bewoners door ze verassende mogelijkheden om zorg zelf te organiseren te laten zien.

Met goede informele zorg zet je bewoners in hun kracht: ze zien hun eigen toegevoegde waarde en zijn trots op hun bijdrage aan het dorp. Zo realiseer je een sterke sociale cohesie, een uitgestelde zorgvraag, minder eenzaamheid en betaalbare zorg.

Verbind vrijwilligers en professionals en creëer een sluitend zorgaanbod

Organiseer een sluitend aanbod van lokale zorg door de formele, vrijwillige en mantelzorg te verbinden met hulp van onze zorgadviseur. In een brede projectgroep met bewoners, lokale thuiszorgorganisaties, huisarts en lokale ondernemers zoals de supermarkt uit het dorp, bekijken we samen de zorgbehoeften en het zorgaanbod.

De projectgroep werkt dwars door de kokers heen en heft blokkades op tussen zorg- en welzijnsinstellingen en gemeentelijke afdelingen. Zo ontdekken we effectieve en vaak simpele oplossingen, verbinden partijen aan elkaar en vermijden we onnodige bureaucratie.  

"KAW weet een brug te slaan tussen de kracht van vrijwilligers en professionals. Hierdoor ontstaat een sluitend aanbod aan zorg binnen een dorp of buurt! "

Maak zorg toegankelijk op één centrale plek

Maak zorg voor iedereen toegankelijk door een zorgservicepunt in de buurt te realiseren waar je met al je zorgvragen terecht kunt. Onder de bewoners vinden we een vrijwillige coördinator die vraag en aanbod van informele zorg koppelt, en zorgt dat moeilijke vragen opgepakt worden door professionele organisaties. Zo maak je zorg letterlijk bereikbaar voor iedereen, ontlast je overbelaste professionals en zet je bewoners in hun kracht.

Geef bewoners ook de mogelijkheid om in dit wijkservicepunt ook activiteiten te organiseren en elkaar te ontmoeten door een ruimte beschikbaar te stellen en vrijwilligers te zoeken die dit willen trekken.  Dit werkt preventief tegen vereenzaming en stelt een beroep op dure dagbesteding uit.

Benut lokale kracht om mensen oud te laten worden in hun eigen omgeving!

Geef bewoners invloed op hun eigen leefomgeving.

Leer onze adviseur Evelien beter kennen