Duurzame nieuwbouw

Investeer in mooie woonmilieus die nu en later gewild zijn. Draag met duurzame nieuwbouw bij aan minder verbruik van fossiele brandstoffen en de reductie van CO2uitstoot. Zo bouw je aan prettig en betaalbaar wonen voor iedereen!

Investeer in duurzaamheid en maak mooi wonen betaalbaar

Ontwikkel gebouwen die meer energie leveren dan verbruiken. Zo ontstaat meer financieringsruimte en blijft wonen op lange termijn betaalbaar. Wij laten je zien hoe je controle houdt op woonlasten en voor hetzelfde geld mooier kunt wonen. Zo blijft goed wonen ook bereikbaar voor mensen met een smalle beurs.

Krijg grip op de mogelijkheden van duurzaam bouwen: gasloos, NOM, of volledig energieneutraal. Wij maken dit bereikbaar door de energievraag laag te houden met een slimme gebouwschil en zelf duurzame energie te produceren.

Benader duurzaam bouwen integraal en bereik betere resultaten. Dat kan door bij de start van het project al kennis van concrete technieken, bouwmethoden, klimaatbestendig ontwerpen, woningtypologie en klantwensen te integreren. Wij maken de opties en de consequenties daarvan voor jouw project inzichtelijk.

Ga met duurzaam materiaalgebruik uitbuiting van grondstoffen tegen

Met duurzaam materiaalgebruik belast je het milieu minder. Wij helpen vroeg in het proces de juiste kansen te ontdekken. Bijvoorbeeld door materialen zo te gebruiken dat ze her te gebruiken zijn. Kijk eerst wat je al beschikbaar hebt. Is een casco nog bruikbaar? Kun je bij sloop materialen terugbrengen in de kringloop van de bouw?

Wil je nog bewuster bouwen, maak dan ook je bedrijfsprocessen duurzaam. Wij lijnen een proces uit dat het beste bij je organisatie aansluit. Wellicht is dat een volledig geïndustrialiseerde productie, of een werkvorm waar je mede bepaalt hoe dingen gemaakt worden. Wij helpen de productkwaliteit en het perspectief van de klant scherp te houden bij deze technische opgave.

"Het ontwerpteam van KAW werkt als een productontwikkelaar. Mooi design, kosteneffectieve duurzaamheid en bruikbaarheid zijn altijd onderdeel van het ontwerp!"

Bouw aan mooie woonmilieus die over 20 jaar nog gewild zijn

Zet de ruimtelijke kwaliteit centraal en bouw wijken die langdurig aan de woonwensen voldoen. Want een duurzaam plan dat concessies doet aan kwaliteit, uitstraling en beleving van de gebruiker is niet toekomstgericht. Met een goede stedenbouwkundige inbedding en architectonische kwaliteit bouw je aan duurzaam én mooi wonen.

Ontwikkel een sterke visie op het wonen nu en in de toekomst. Ontdek de ontwikkelingen van de lokale woningmarkt met ons woningmarktonderzoek. Wij helpen je een goed onderbouwde visie te ontwikkelen door verschillende ruimtelijke scenario’s te verkennen.

Met een sterke visie op duurzaam bouwen maak je betaalbaar wonen bereikbaar.

Maak toekomstbewuste keuzes voor blije bewoners in een mooiere stad.

Bekijk succesvolle projecten