Stefan Wildhagen

Directeur Slokker Bouwgroep

Onze eerste samenwerking met KAW was die op het project Wielewaal van Woonstad Rotterdam. Dit werk is aan ons gegund op prijs in een traditionele contractvorm. Wij hebben KAW op dat project leren kennen als pragmatisch opererend architectenbureau waarbij behoud van esthetische kwaliteit deugdelijk is geborgd.

De wens om meer project met elkaar te realiseren vanuit bijvoorbeeld een D&B-tender is bij oplevering naar elkaar toe uitgesproken. Het gezamenlijk tenderen voor D&B-projecten is inmiddels een feit. Dit overigens nadat er nogmaals in een traditionele contractvorm is samengewerkt op het project De Nieuwe Provenier van Middin waar wij zijn aangedragen door KAW als mogelijke bouwpartner.

"KAW en Slokker is een goede match!"

Stefan Wildhagen

Directeur Slokker Bouwgroep

Dat KAW en Slokker een goede match is blijkt uit het aantal positieve gunningsuitslagen op de D&B-tender die gezamenlijk zijn opgepakt. De werkwijze van KAW zorgt niet alleen voor functionele gebouwen waar primaire doelen als huisvesting en zorgverlening op kwalitatief hoogwaardige wijze plaats kunnen vinden. Meer nog zorgt haar werkwijze ervoor dat projecten naadloos ingepast worden in een omgeving waarbij veel oog is voor sociale- en duurzaamheidsaspecten. De combinatie van hoogwaardige en zorgvuldige architectuur door KAW met een rationele benadering van bouwtechniek door Slokker is inmiddels een meerwaarde voor meerdere opdrachtgevers gebleken.”

Stefan Wildhagen

Directeur Slokker Bouwgroep

Deel