instatest

Waar zijn de geschikte plekken, wat past daar en hoe wenselijk is die ontwikkeling? Soms modelmatig en hoog over, soms op hoog detailniveau. Een helder totaalplaatje helpt om op locatieniveau keuzes te maken. Over de verdeling van sociale huurwoningen bijvoorbeeld, in leefbare gemengde wijken. Daar weet hij wel raad mee.

Advies met een ruimtelijke invalshoek is Bastiaan wel toevertrouwd. Voor diverse gemeenten maakte hij al grote integrale locatiestudies.

Waar zijn de geschikte plekken, wat past daar en hoe wenselijk is die ontwikkeling? Soms modelmatig en hoog over, soms op hoog detailniveau. Een helder totaalplaatje helpt om op locatieniveau keuzes te maken. Over de verdeling van sociale huurwoningen bijvoorbeeld, in leefbare gemengde wijken. Daar weet hij wel raad mee.