Diet Hensums

Adviseur | Specialist Zorg +31 6 55 74 85 89 d.hensums@kaw.nl

Groningen

Diet Hensums heeft een bijzonder talent: zet haar met een groep willekeurige mensen om tafel en ze gaan geloven dat het gedroomde toch mogelijk is. Door anders te denken, geijkte patronen om te gooien en vooral uit te gaan van wat mensen wél kunnen, ontstaat een enorme positieve energie. En dan wordt er opeens zoveel meer mogelijk!

In haar dagelijks werk als adviseur bewonersparticipatie en zorg helpt zij gemeenten, zorginstellingen en bewonersgroepen om wonen en zorg, maar vooral participatie zodanig te organiseren, dat mensen met welke zorgvraag dan ook mee blijven doen. De kracht van gemeenschappen en mensen naar boven halen, en de professionele zorg daar omheen organiseren, dát is Diet’s specialiteit.

"In mijn werk word ik gedreven door de kracht en dromen van mensen, vooral bij diegenen waar je ze het minst verwacht."

Het onmogelijke mogelijk maken is precies waar deze tijd om vraagt. Wijken en dorpen zien steeds vaker hun (zorg)voorzieningen verdwijnen. Mensen zijn bang hun vertrouwde omgeving te moeten verlaten, omdat de winkels, zorg en begeleiding die zij nodig hebben niet meer wordt aangeboden. Diet vindt de juiste mensen, zet ze samen om tafel en vindt zo de meest creatieve en innovatieve oplossingen om de dit met bewoners, lokaal en persoonlijk te organiseren.

Ik werk aan