Henk Kieft

Directeur

Adviseur | Partner

Groningen

+31 6 55 74 85 91 h.kieft@kaw.nl

Henk Kieft is directeur en partner. De van oorsprong sociaal geograaf is sinds 2000 aan KAW verbonden en houdt zich bezig met gebiedsontwikkeling en wijkvernieuwing in het hele land.

Vaak bestaan initiatieven waarbij Henk betrokken is uit niets meer dan een groep mensen met veel goede wil, maar ook wanorde. Door goed te luisteren en te puzzelen op structuur, krijgt een initiatief kop en staart. Daarbij komt de inhoudelijke kennis van het bedrijf zeer van pas: architectuur & stedenbouw, volkshuisvesting, demografie, bewonerscommunicatie, vastgoedexpertise, subsidies, duurzaamheids-, en zorg- en onderwijsconcepten worden gebundeld tot succesvolle strategieën. Henk is één van de initiatiefnemers van duurzaamheidsplatform Reimarkt.

Het venijn zit in uw begin.

Henk werkt zelf veel aan trajecten, waarbij zijn kennis van de inhoud wordt gecombineerd met kennis van het komen tot wilsovereenstemming tussen partijen. Hoe komen partijen via verschillende juridische stappen tot een heldere bindende afspraak? Daarbij komt een dosis mensenkennis van pas.

Henk spreekt regelmatig op bijeenkomsten op het gebied van wijkvernieuwing in de breedste zin van het woord. Actuele thema’s zijn gezondheid, verduurzaming, ondernemerschap.

Ik werk aan