VAN WEERSTAND NAAR MOTIVATIE

De Suikerbuurt in Hoogkerk dankt zijn naam aan de Suikerfabriek, die de woningen in 1920 voor haar arbeiders liet bouwen. Het karakteristieke buurtje, dat inmiddels de status van gemeenschappelijk monument heeft gekregen, werd in 1992 gerenoveerd. Maar door een verhoogd grondwaterpeil kampt een aantal huizen met vocht- en schimmelproblemen. Suzan Wierenga en Tijmen Hordijk begeleidden de bewoners en de corporatie om het groot onderhoud soepel te laten verlopen.

Bewoners in opstand

De problematiek duurt voort tot 2012 wanneer 27 bewoners van de Suikerbuurt de actiegroep ‘Gezond Hoogkerk’ oprichten. Het technische verhaal van de vochtproblematiek leidt tot een sociaal probleem; bewoners verliezen het vertrouwen in de corporatie. Steelande Wonen stelt in eerste instantie sloop en nieuwbouw voor om de problemen op te lossen, want renovatie kan financieel gezien niet uit.

Gemeenschappelijk monument

Maar vanwege het bijzondere karakter van de buurt, besluiten de woningcorporatie en de actiegroep begin 2014 een nieuw plan op te stellen, samen met de bewoners en met respect voor de buurt. In januari 2015 maakten zij bij de buurt bekend wat er gaat gebeuren: groot onderhoud van de woningen, isolatie van het dak en nieuwe drainage in de hele buurt. Hiermee blijft het karakter van de buurt behouden, worden de woningen comfortabeler en wordt het vochtprobleem verholpen.

Projectteam van bewoners, corporatie en KAW

Om de plannen te realiseren, is er een projectteam opgezet bestaande uit bewoners, gemeente, opbouwwerk, medewerkers van Steelande Wonen en een projectleider. De projectleider begeleidt het proces, verbindt de verschillende groepen en belangen, is praktisch ingesteld, behaald de opgestelde doelen en geeft leiding. Een kolfje naar de hand van Suzan Wierenga en Tijmen Hordijk dus.

"In deze buurt is een woningonderhoud als dit de enige manier om echt bij mensen binnen te komen. Dé kans om mensen te helpen die je anders nooit bereikt."

Technisch inzicht met oog voor sociale kant

De twee brengen de bijzondere mix van technisch inzicht, bouwkundige ervaring, een praktische aanpak en vooral oog voor de sociale kant van het verhaal met zich mee. Ze schakelen makkelijk tussen de verschillende partijen als directie en bewoners en zoeken creatieve oplossingen binnen de gestelde kaders. Zo ging KAW samen met alle betrokken partijen samen op zoek naar de oplossing voor de problemen in de Suikerbuurt. De bewoners van de Suikerbuurt weten waar ze aan toe zijn en dat hun woning aangepakt én verduurzaamd wordt.

kaw onderhoud suikerbuurt groningen

Sociale problematiek aangepakt

De Suikerbuurt is een (h)echte volksbuurt. Een buurt waar men elkaar kent en helpt, maar waar soms ook extra ondersteuning nodig is. Een ingrijpende woningverbetering was ook de sleutel om die ondersteuning te bieden. In de afgelopen twee jaar zijn Suzan en Tijmen bij alle bewoners over de vloer geweest om de onderhoudsaanpak te bespreken. Hulpvragen die zij daar signaleerden zijn, door de korte lijnen met het WIJ-team, direct opgepakt. Met inzet van het projectteam, de bewoners zelf en de speeltuinvereniging zijn veel bewoners geholpen én gestimuleerd om zich in te zetten voor de buurt.

Resultaat

Met mooie resultaten als gevolg; een actief klusteam van vrijwilligers, gezamenlijke schoonmaakacties en twee grootse buurtfeesten met oud & nieuw.  Twee jaar later, eind 2016, kijken de bewoners blij terug op het proces. Het was even doorbijten, maar de woningen staan er prachtig bij en de sociale verbanden in de wijk zijn nog sterker geworden.

Deel project

Groot onderhoud Suikerbuurt Groningen

Opdrachtgever Steelande Wonen
Programma 68 woningen projectleiding en bewonerscommunicatie groot onderhoud
Jaar van oplevering 2016
Projectteam Suzan Wierenga Tijmen Hordijk