KARAKTERISTIEK EN KWALITEIT

Een serie vroeg-naoorlogse woningen aan de rand van Dokkum maakten plaats voor nieuwe woningen, een mix van huur en koop. Hierin kwamen de karakteristieke kwaliteiten van de oorspronkelijke bebouwing weer terug, wat het echte dorpse karakter van Dokkum versterkt.

Vernieuwingsplan

De oorspronkelijke woningen in het betreffende cluster waren te klein en verkeerden in een slechte bouwtechnische staat. Ondanks de slechte staat van de woningen was de stedenbouwkundige opzet en het architectonische karakter ervan, de vorm en de sfeer, waardevol en van hoge kwaliteit. Een onderzoek naar de elementen die de specifieke kwaliteit vaststellen, vormde de basis voor ons vernieuwingsplan.

Uit ons onderzoek blijkt dat die kwaliteit met name zat in drie elementen:

  • de verhoudingen tussen de openbare ruimte, het privé-groen en de gevel
  • de continuïteit van de gevels
  • het contrast tussen de horizontaal vormgegeven elementen, zoals de daklijn en plint, en de verticale componenten daarin, zoals de ramen, dakkapellen, opgaand metselwerk van de kopgevels en de schoorstenen
dokkum watertorenbuurt kaw nieuwbouw

Traditionele elementen

In ons ontwerp voor de vervangende nieuwbouw hebben we deze drie elementen terug laten komen, maar met een modern tintje. Daarnaast hebben we speciaal aandacht besteed aan de hoeken. Een voorbeeld is de plaatsing van de entree in de zijgevel van de hoekwoningen. Traditionele materialen, zoals baksteen en hout zijn op een niet-traditionele manier toegepast. Andere materialen zoals zink en beton zitten in bijzondere details zoals het dakkapel, de goot en de plint. De moderne vertaling vind je ook terug in alle grote openingen, zoals grote tuindeuren.

De variatie aan woningtypologieën zijn vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en seniorenwoningen. Elk type was aan te passen aan de wens en behoefte van de gebruiker. Om de sociale cohesie te behouden zijn binnen de bouwblokken zowel huur- als koopwoningen toegevoegd.

Deel project

Nieuwbouw Dokkum

Opdrachtgever Thús Wonen
Programma 18 twee-onder-één-kap woningen, 21 vrijstaande woningen en 44 rijtjeswoningen, koop en huur
Jaar van oplevering 2005
Fotograaf Stijn Poelstra