VOGELBUURT DORDRECHT

Sterk verouderde portiekflats maken plaats voor de nieuwbouw van 133 stijlvolle woningen, die de wijk een upgrade geven.

Kansen benutten voor een betere buurt

De vogelbuurt in Dordrecht is een sociale, gezellige wijk dat voor een groot deel gebouwd is in de naoorlogse periode. In de loop der jaren is de leefbaarheid onder druk komen te staan, mede door veel kleine en verouderde portiekflats in de wijk. Samen met Woonbron is er binnen de typische stedenbouwkundige structuur een nieuwbouwplan gemaakt. Een plan om meer diversiteit in de wijk te creëren met verschillende grondgebonden woningtypologieën. Hiermee wordt een groenere en overzichtelijke buurt gecreëerd. Dit is een plek waar je wilt wonen!

Meer diversiteit

In de Vogelbuurt stond een groot aantal verouderde portiekflats. Om meer diversiteit in de wijk te creëren zijn deze sterk verouderde portiekflats gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van 133 woningen. We maakten hier stijlvolle eengezinswoningen, pianowoningen en BeBo-woningen. Uitgangspunt hierbij was om een nieuwe basis te leggen binnen het typische bestaande stedenbouwkundige plan, dit geeft de wijk een upgrade met een knipoog naar de oorspronkelijke jaren ‘50 architectuur. Met de nieuwbouw creëren we een samenhangend geheel met sterke collectieve beeldtaal, waar bewoners met trots en plezier wonen.

Vogelbuurt Dordrecht KAW architect

Met de nieuwbouw en vernieuwing in de Vogelbuurt is de wijk steeds mooier geworden.

Bewoner van de Vogelbuurt

Oorspronkelijke architectuur als uitganspunt

Als tegenwicht voor de grotendeels verstucte portiekflats in de wijk, brengen we de baksteen terug. De oorspronkelijke architectuur van de Vogelbuurt had een verfijnde uitstraling door rijkheid aan details, de ritmiek en dieptewerking in de gevels en de materialisatie. Bij een eerdere renovatie zijn de gevels afgevlakt en hebben daardoor hun verfijning verloren. Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is om de originele beeldtaal en gevelcomposities weer een plek te geven. Met gelaserde panelen als knipoog naar de ornamentiek van vroeger.

Een leefbare Vogelbuurt

De stijlvolle aankleding van de nieuwbouw en de mix aan verschillende woningtypologieën maakt dat er nu een grotere diversiteit aan bewoners in de straten woont. Volgens bewoners, buurtwerkers en de wijkagent is de leefbaarheid in de Vogelbuurt er op vooruit gegaan. Wij hebben gekeken naar hoe we de leefbaarheid in de wijk konden vergroter door te bouwen. De ziel van de wijk zijn we nooit uit het oog verloren. Gelukkig vinden de bewoners dit zelf ook.

Deel project

Nieuwbouw Vogelbuurt

Opdrachtgever Woonbron
Partners Zwaluwe Bouw
Programma Nieuwbouw 133 woningen
Jaar van oplevering 2020
Projectteam Candice de Rooij Heleen Mariken