RENOVATIE ZORGVASTGOED ’S HEEREN LOO

Als één van de grootste zorgorganisaties van Nederland ziet ’s Heeren Loo de noodzaak om de verouderde zorggebouwen toekomstbestendig te maken. Bij onze productgerichte aanpak staan duurzaamheid, efficiëntie, en bovenal de behoefte van de bewoners centraal.

Renovatie-aanpak: van project naar product

Bij nieuwbouw en renovatie ligt de focus op de traditionele projectgerichte aanpak. Echter, het grote nadeel hierbij is dat het proces wordt gestuurd door financiële en technische afwegingen. Hierdoor verliest men vaak de eindgebruiker uit het oog. Met een productgerichte aanpak draaien wij de rollen om: de wensen en het woongenot van de cliënten staan centraal. Deze aanpak wordt in aanleg als duur en complex beschouwd. Wij ontwikkelen daarom de bouwopgave als product. Met herhaling, opschaling en constante verbetering bereiken we beperkte middelen betere resultaten.

renovatie zorgvastgoed 's heeren loo

Met herhaling, opschaling en constante verbetering bereiken we met beperkte middelen betere resultaten

Architectuur voor de zorg – zorg voor architectuur

Architectuur voor de zorg kent altijd een complexer gebruikersbeeld dan een regulier woningbouwproject. Zo is niet alleen de bewoner, maar ook het personeel sterk afhankelijk van de kwaliteit van het zorggebouw. De focus ligt bij ons ontwerp op een fijne woonplek met ruimte voor bezoek, maar ook op een fijne werkplek voor zorgprofessionals. De ruimtelijke kwaliteit staat centraal, zowel binnen als buiten de gebouwen.

renovatie zorgvastgoed 's heeren loo

Gelaagde aanpak

De gelaagde aanpak van KAW geeft de zorginstelling de mogelijkheid om direct inzicht te hebben in strategische kansen. Dat betekent dat niet we niet alleen kijken naar de bouwkundig noodzakelijke aanpassingen, maar ook het verduurzamen van gebouwen, strategisch inrichten, of zelfs stedenbouwkundig anders positioneren. Hierdoor ligt de focus bij ons ontwerp breder dan alleen de verbetering van het vastgoedobject.

Deel project

Renovatie zorgvastgoed ’s Heeren Loo

Opdrachtgever 's Heeren Loo
Duurzaamheid Verduurzaming naar A+
Programma Renovatie en transformatie van 9 groepswoningen
Projectteam Reimar von Meding Johan Loeffen