School als paviljoen in het groen

Brede School De Vuurvlinder Veenendaal. Een integraal Kindcentrum met 2 basisscholen en een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en bibliotheek. Het gebouw komt als een paviljoen in het park te staan.

Deel project

Brede School De Vuurvlinder Veenendaal

Programma Integraal Kindcentrum met 2 basisscholen en een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en bibliotheek