Leerlingprofielen als uitgangspunt

Door toenemende leerlingaantallen groeide het stedelijk gymnasium in Schiedam uit haar jasje. KAW kreeg de opdracht het gebouw uit te breiden.

KAW stedelijk gymnasium schiedam

Het gebouw, een voormalige nijverheidsschool, voldeed niet meer aan de wensen van de school. Daarnaast is het bestaande deel verbouwd en gerenoveerd tot een flexibele school, klaar voor de toekomst.

Het huiswerkprobleem aangepakt

Op school zijn de leerlingen gemotiveerd. Maar huiswerk maken is een ander geval. Dat schiet er vaak bij in. Daarom heeft de school een visie ontwikkeld die het hoofd moet bieden aan dit probleem. Er komt een volledige werkdag met lessen van 90 minuten. Eerst krijgen leerlingen instructie om vervolgens hun huiswerk te maken.

Bijzondere visie en programma

Een traditionele school bestaat uit lokalen en een aula. Dit onderwijsconcept vraagt echter om een heel ander gebouw. De school kent vier profielen, die de leerlingen verdeelt in groepen met dezelfde leerwijze. Ieder profiel heeft zijn eigen klaslokalen, en daarnaast ook ruim opgezette ‘profielpleinen’, waar ze na de instructie werken.

Leerlingprofielen als uitgangspunt

De ruimtelijke verbinding tussen de vier profielen is het ontwerpthema. Bij binnenkomst zie je de hele school in een oogopslag. De verhoogde centrale ontmoetingsruimte vormt het hart van de school.
Direct daaromheen liggen de profielpleinen van de verschillende studierichtingen, de bibliotheek, leerling werkplekken en docentenkamers. De profielpleinen zijn via de vide onderling en met de centrale ontmoetingsruimte verbonden. Achter de pleinen liggen de klaslokalen van ieder profiel.

Renovatie school: het architectonisch concept

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit drie bakstenen volumes van het hoofdgebouw en de gymzaal. Het verbinden van de 3 volumes was het uitgangspunt voor de nieuwbouw. Na de ingreep vormt een glazen kubus het gebouw, met de 3 bakstenen volumes als accent. Hierdoor krijgt de school een stoer en warm uiterlijk.

In de glazen doos zitten secundaire volumes die privacy bieden, zoals taallokalen, een podium en een keuken. De resterende ruimte herbergt functies die gezien mogen worden, zoals de profielpleinen en de aula. Het schoolplein loopt als een tapijt van binnen door naar buiten.

Deel project

Stedelijk Gymnasium Schiedam

Opdrachtgever Stedelijk Gymnasium Schiedam
Duurzaamheid Klimaatgevel, drielaags vensters, sensorgestuurde lichtregeling, koude- en warmteopslag onder het schoolplein, warmtepomp i.c.m. vloerverwarming
Programma Nieuwbouw en renovatie, 5.800 m² klimaatgevel
Bouwkosten € 3.800.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2011
Publicaties 2010 | School Management Totaal
Fotograaf Huib Nederhof, Stijntje de Olde