0-110 JAAR ONDER ÉÉN DAK

Jong en oud samen onder één dak waarbij het welbevinden van bewoners, families en kinderen centraal staat. Een nieuw integraal centrum in Winsum moet ouderen een plek in het sociale leven en kinderen meer ruimte, meer activiteiten en een mooiere buitenruimte bieden. 

De Tirrel is de 1e zorg- en woonvorm die zo maximaal is geïntegreerd met een primaire onderwijsvoorziening in Noord-Nederland. Een uniek project dus!

Haalbaarheidsonderzoek

KAW onderzocht voor Stichting De Hoven, de schoolbesturen VCPO Noord-Groningen en Lauwers en Eems en Gemeente Winsum of het mogelijk is om zo’n 600 leerlingen van drie basisscholen samen onder één dak te brengen op een prachtige plek in Winsum en deze te integreren met de huisvesting en dagbesteding van kwetsbare ouderen met dementie en mensen die bij De Hoven revalideren, overige kindvoorzieningen èn het binnensport-verenigingsleven van Winsum. In maar twee maanden is het antwoord er: een gedragen en volmondig JA!

In 2 maanden van idee naar concreet plan

In deze 2 maanden heeft KAW de partijen bij elkaar gebracht en begeleid naar een gedeelde visie. Met enthousiasme, inspiratie en slimme communicatie is zowel intern als extern draagvlak opgebouwd. Door tegelijkertijd te ontwerpen en de de consequenties daarvan door te rekenen was snelle bestuurlijke besluitvorming mogelijk.

De Tirrel

Beter, efficiënter & waardevoller gebouw

Samen willen ze een beter, efficiënter en waardevoller gebouw realiseren dan alleen mogelijk is. Efficiënter omdat er samen meer ruimte gebruikt kan worden door intensievere benutting en dubbelgebruik. Beter omdat activiteiten gebruik kunnen maken van elkaars tijd, kennis en ervaring, zowel bij leerlingen, bewoners als hun personeel. Waardevoller, omdat er volop gelegenheid voor momenten van ontmoeting tussen oud en jong zal zijn.

Onbekend maakt onbemind

De ontwikkeling van het centrum is een complex proces met veel stakeholders en hoge kans op weerstand, want onbekend maakt onbemind. Nog niet iedereen ziet hoe kinderen en ouderen elkaars leven betekenisvoller kunnen maken. Een excursie naar MuzeRijk geeft een mooi beeld hoe ouderen en leerlingen samen leven. In drie workshops werkten we naar eensgezindheid over een gezamenlijke visie, programma en activiteiten, en het financiële plaatje. Zo brengt KAW inspiratie en bewaken we de voortgang van het proces.

Deel project

Integraal ouderen- en kindcentrum ‘De Tirrel’ Winsum