Projecten

Werkveld

Thema

Lab Noord: wijkzorgnetwerk Bilgaard KAW advies

Wijkzorgnetwerk voor Bilgaard

Lab Noord maakt zorgverlening toegankelijk! Het doel is dichtbij, makkelijk en daarmee heel laagdrempelig antwoord te kunnen geven op de breedste zorgvragen. Dit experiment draait sinds 2016 in de Leeuwarder wijk Bilgaard en boekt aanzienlijke resultaten.

Onderzoek Beschermd Wonen huisvestingsonderzoek PROCES KAW advies

Groot tekort geschikte woonvormen voor Beschermd Wonen

Onderzoek naar hoeveel mensen niet kunnen uitstromen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in centrumgemeente Groningen. Hoe komt dat en hoe kan de doorstroming kan worden verbeterd?

De Tirrel

0-110 jaar onder één dak

Jong en oud samen onder één dak waarbij het welbevinden van bewoners, families en kinderen centraal staat.

kaw renovatie monument sint jozefpaviljoen gouda

Een historisch thuis in een monumentaal pand

Bij het Sint Jozefpaviljoen in Gouda is een duurzaam, dementievriendelijk ontwerp toegepast in een monumentaal pand.

Zorgcomplex De Finke Koudum

Mensen met een intensieve zorgvraag kunnen in eigen omgeving blijven wonen, door het nieuwe ontwerp voor zorgcomplex De Finke. Hierdoor krijgt Koudum een regiofunctie voor de zorg.

kaw transformatie veilige veste leeuwarden

1e  passivhaus renovatie van kantoorgebouw

Het voormalige politiebureau is herbestemd tot een opvanghuis voor slachtoffers van eer gerelateerd geweld, 'Veilige Veste'. Een plek waar de vrouwen zichtbaar, maar veilig kunnen worden opgevangen.

KAW architect Provenier Rotterdam

Woonzorggebouw 'De Provenier' Rotterdam

Zorgorganisatie Middin vervangt een verzorgingshuis voor een woonzorggebouw voor ouderen en mensen met een beperking: De Provenier.

kaw jean sibelius eindhoven

Wonen met verzorging op maat voor senioren

Aan de Smuldersweg in Eindhoven zijn in opdracht van Wooninc. 110 woningen ontworpen, in eerste instantie bestemd voor senioren uit de buurt.

kaw zorgwoningen petterhústerstate stiens

Zorgwoningen Petterhústerstate Stiens

Naast de monumentale boerderij in Stiens staat een kleinschalige woonvorm. Petterhústerstate, het meest energieopwekkende ouderenzorggebouw van 2016.

kaw kinderdagcentrum boemerang hilversum

Een plek voor iedereen

De Boemerang is een plek waar kinderen met een beperking, hun ouders en de medewerkers zich thuis voelen. Een veilige en vriendelijke omgeving.

Introvert verpleeghuis wordt uitnodigend zorgcentrum voor de hele wijk

Zorgcomplex Berchhiem is getransformeerd van traditioneel verzorgingshuis tot een modern en laagdrempelig multifunctioneel gebouw.

renovatie zorgvastgoed 's heeren loo

Renovatie zorgvastgoed ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo ziet de noodzaak om verouderde zorggebouwen toekomstbestendig te maken. Bij productgerichte aanpak van KAW staan duurzaamheid, efficiëntie, en bovenal de behoefte van de bewoners centraal.