SAMEN WERKEN AAN DE MOLUKSE WIJK

De bewoners van de Molukse wijk in Hoogkerk zijn trots op hun wijk en die is toe aan groot onderhoud. We schrijven een wijkvisie en begeleiden het proces van de grootschalige renovatie. Uiteraard in samenwerking met de bewoners van deze bijzondere jaren '60 wijk.

Een stukje geschiedenis

In 1951 werden ongeveer 4.000 Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland overgebracht. Deze militairen dienden in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. De Molukse wijk in Hoogkerk is een van de wijken die in de jaren ’60 is gebouwd door de overheid, maar de 49 woningen passen niet meer bij de wensen van deze tijd.

Van wijkvisie naar groot onderhoud

Het project bestaat uit twee schaalniveaus, het schrijven van een wijkvisie en de procesbegeleiding van het groot onderhoud. In nauwe samenwerking met de bewoners uit de Molukse wijk.

Samen met de wijkraad zijn twee commissies opgesteld met bewoners die zich extra willen inzetten voor de wijk: de bewonerscommissie en de bouwcommissie. De nieuwe bewonerscommissie doet haar best om mensen te verbinden en op te komen voor wensen in de Molukse gemeenschap. Zij schreven dan ook samen met onze adviseurs een wijkvisie. De bouwcommissie is opgezet voor de technische omschrijving van het groot onderhoud. De wijkraad, de Dewan, staat voor de rechten en belangen van de Molukse wijk.

In de Molukse wijk heb je te maken met bewoners die zich hard maken voor de wijk en met veel liefde een groot deel van hun vrije tijd hier in steken.

Miranda Janssens

Projectleider

Saamhorigheid

Met een wijkvisie vorm je een goed startpunt voor het werken aan een toekomstbestendige wijk. Het centrale thema van de aanpak is “saamhorigheid” in zowel fysieke als sociale zin. In fysieke zin: verbeteren van de woningvoorraad, de openbare ruimte en het versterken van het Molukse karakter van de wijk. In sociale zin: het creëren van toekomstperspectief voor bewoners en het versterken van de relatie en het vertrouwen tussen jong en oud. Zo gaan we bijvoorbeeld het centrale plein en de speeltuinen vernieuwen en woningen levensloopbestendig maken.

kaw bewoners hoogkerk molukse wijk

Bewoners aan het woord

Bewoners bepalen zelf welke werkzaamheden er in hun huis uitgevoerd worden. De bouwcommissie vormde hiervoor de basis en bewoners konden aanvullende opties kiezen. De één kiest bijvoorbeeld een dakopbouw, terwijl de andere bewoner kiest voor een uitbouw. 

Door goed te luisteren naar de bewoners, maar ook de wijkcommissies een duidelijke rol te geven en het proces op de juiste manier te begeleiden, zorgen we voor een goed proces naar de juiste woning. Zo beleven de bewoners de ruimte in de wijk straks heel anders.

Deel project

Wijkvisie en procesbegeleiding Hoogkerk

Opdrachtgever Wierden en Borgen
Locatie Hoogkerk, Groningen
Bijzonderheid Gezamenlijk met de bewoners
Programma 49 eengezinswoningen
Jaar van oplevering 2020