Toekomstproof

Nederland staat voor grote opgaven: klimaatverandering, verschillen tussen arm en rijk, druk op de steden, krimp op het platteland. Pak met ons de ruimte om te innoveren! Voor visies met grote reikwijdte. Voor concrete oplossingen die je direct kunt toepassen. Je hoeft niet te met alles te wachten op morgen. Begin vandaag! Leef de ruimte!

Versnellen vanuit menselijk oogpunt

Wij zetten in op het perspectief van mensen bij de versnelling van de energietransitie en verduurzaming. Wij helpen groeiende steden antwoorden te vinden op verdringing op de woningmarkt.

Ontwikkel met ons slimme concepten voor een betere omgang met de bestaande stad! Haal samen met ons schotten weg tussen de domeinen wonen, gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Vind met ons antwoorden op grote maatschappelijke vragen zoals vergrijzing en werkgelegenheid.

Wij voeren onderzoek uit in regio’s die kampen met achteruitgang. Zodat wij niet langer om de problemen heen draaien en ruimte maken voor een aanpak die werkt. Voor een toekomstperspectief ondanks bevolkinsgkrimp, armoede of de aardbevingen in Groningen.

"Wil je je inzetten voor een betere wereld en het recht op leefgeluk voor iedereen?"

Reimar von Meding

Directeur

Perspectief voor stad, wijk en dorp!

Wij staan voor positieve veranderingen. Wij omarmen nieuwe technologie en werken aan opschaling en systeemverandering. Maar het heeft alleen nut als de bewoner het uitgangspunt is voor ontwikkelingen. Wij kunnen dit nooit alleen. Werk met ons om deeloplossingen in verband te brengen met mens, techniek en opschaling.

Wil je je inzetten voor een betere wereld, een rechtvaardige stad en het recht op leefgeluk voor iedereen? Doe mee, sluit je aan en werk samen met ons aan het toekomstperspectief voor onze steden, wijken en dorpen!