Wonen

Beter wonen is beter leven. Wij zetten ons in voor wat in buurten en wijken echt relevant is voor mensen. We ontdekken wat relevant is door onderzoek te doen naar maatschappelijke veranderingen. Hierdoor krijgen we scherp waar behoefte aan is en maken onze ontwerpen het verschil. KAW gaat voor de beste woonomgeving in steden en dorpen.

Architectuur voor de toekomst

De mooie woonmilieus waaraan wij werken, zijn niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog gewild. Want we vinden het belangrijk om prettig en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken. Ons ontwerpteam werkt als een productontwikkelaar. Mooi design, kosteneffectieve duurzaamheid en bruikbaarheid zijn bij ons altijd onderdeel van het ontwerp.

Bij KAW vinden we duurzaamheid belangrijk. Sterker nog, daar staan wij al jaren voor. In plaats van beren op de weg zien we juist kansen in de energietransitie. Met duurzame nieuwbouw en renovatie dragen wij bij aan minder verbruik van fossiele brandstoffen en reductie van CO2-uitstoot. Zo helpen we bewoners meer grip te krijgen op woonlasten en betaalbaarheid. Op deze manier maak je woningen toekomstproof en creëer je perspectief voor bewoners. We leggen de lat hoog. Hoe hoog? Dat is afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden en middelen.

KAW wonen architect hengelo huis architectuur

Ken je woningmarkt

Wij willen de vraag naar wonen maximaal bedienen. Daarom zijn wij voorstander van een woningbouwprogramma dat: 

  1. de massa en de nichemarkt bedient;
  2. slim gebruik maakt van de woonruimte die er al is;
  3. concurrentie tussen bouwplannen voorkomt;
  4. de financiën gezond houdt.

Wij brengen de woningmarkt voor je in kaart, zodat je gericht aan de slag kunt. Met een woonlastenonderzoek achterhalen we in welke gebieden mensen moeilijk rondkomen. Als je dit weet, kun je betalingsachterstanden voorkomen en krijg je helder hoe je bewoners met gerichte en doelmatige programma’s kunt helpen.

We kunnen ook integraal woningmarktonderzoek doen. Door big data en lokaal inzicht in de woningmarkt te combineren, vinden we een antwoord op hoe mensen willen wonen en wat de balans tussen vraag en aanbod is. Met deze informatie kun je werken aan wijken met toekomstwaarde. Een woonvisie geeft inzicht in hoe je op de lange termijn een goed leefklimaat voor huidige en toekomstige inwoners kunt garanderen. 

Kaw wonen architectuur bewonerscommunicatie woonvisie

Het belang van duurzaamheid

Je kunt niet meer om duurzaamheid heen. Daarom staat de verduurzaming van corporatievastgoed waarschijnlijk hoog op je prioriteitenlijstje. Wij kunnen je hierbij helpen, want wij zijn al decennia bezig met het duurzaamheidsvraagstuk. Wij zien kansen, geen problemen. We ondersteunen je graag. Waar heb je al grote stappen gezet en waar kunnen we samen nog een slag slaan? 

We weten dat het niet altijd reëel is om alles in een keer te verduurzamen. Daarom kijken we ook naar haalbaarheid. Op die manier zetten we samen stappen en houd je tegelijkertijd een toekomstbestendige en betaalbare portefeuille.

Kaw wonen architectuur bewonerscommunicatie woonvisie

Slimme herstructurering

Je wilt leefbare en gezonde wijken, waar mensen graag blijven wonen. Daarom is het belangrijk om leefstijlen en woonmilieus te herkennen: welke groepen worden niet bediend en welke buurten hebben weinig kleur? Als je hier inzicht in hebt, kun je je voorraadstrategie en bouwprogrammering afstemmen op deze leefstijlen en woonmilieus. Hierdoor ervaren bewoners meer tevredenheid over hun omgeving.

Met slimme herstructurering van verouderde wijken kun je meerdere doelen in een keer bereiken. KAW helpt mooie, levendige wijken om ook op de lange termijn hun waarde te behouden. Dit doen we door de betaalbare woningvoorraad strategisch te moderniseren, te werken aan CO2-reductie en te bouwen aan zorgbestendige wijken. Dat vinden we geweldig om te doen. 

KAW wonen groningen architect architectuur oosterparkkwartier

Participatie en verbinding

Uiteindelijk draait het allemaal om de bewoners. Zij zijn de eindgebruikers van jouw (ver)bouwproject. Je kunt het maximale uit je plannen halen door bewoners erbij te betrekken. Zo kun je rekenen op minder weerstand en meer enthousiasme. Dit leidt weer tot een snellere doorlooptijd en minder kosten.

Bewonerscommunicatie is een vak dat wij beheersen. Met een transparante en eerlijke communicatie krijg je daadwerkelijke zorgen en vragen boven tafel. Door een luisterend oor te bieden, verminder je weerstand en kosten. Zo versnel je uiteindelijk het proces. Niet geheel toevallig is participatie en verbinding iets waar wij erg goed in zijn. Wij helpen je met een communicatieplan dat je in de eigen organisatie kunt inbedden.

Wil je nog een stap verder gaan? Wij zijn sterk in vernieuwingsplannen met participatie en we hebben aandacht voor de fysieke en sociale ontwikkeling. Geef bewoners invloed op hun woonomgeving en ga voor een soepel bouwproces, waarin je samen met bewoners bouwt aan toekomstbestendige buurten.