80% van de gemeenten heeft géén woonzorgvisie, laten we daar wat aan doen!

Geef met ons richting aan wonen met zorg in jouw gemeente.

Stel je voor: meneer en mevrouw Jansen wonen in een dorp en kunnen niet meer samenwonen vanwege de (zwaarder wordende) dementie van mevrouw. Zij moet verhuizen naar het dichtstbijzijnde woonzorgcentrum. Dichtstbijzijnd betekent in hun geval 15 km verder op. Meneer gaat elke dag met de auto op en neer om haar te zien. Totdat hij door fysieke problemen niet meer kan.

Wij helpen je met je woonzorgvisie

Bij KAW willen we alle bewoners zo lang mogelijk in hun eigen huis en eigen omgeving laten wonen. Oók, en eigenlijk juist, wanneer zij hulpbehoevend worden door ouderdom of een beperking. Met deze visie stuiten wij eigenlijk nooit op gekke gezichten, maar een plan van aanpak hoe dat te realiseren, ligt er vaak niet. En dus blijkt thuis wonen, of in directe omgeving, voor mensen als meneer en mevrouw Jansen niet haalbaar. 

Een goede zorgsteunstructuur op lokaal niveau

Met een woonzorgvisie krijg je inzicht in de aantallen zorgvragers, doelgroepen, toekomstscenario’s en de verschillende kernen van het dorp of gebied. We spreken niet alleen over cijfers, maar ook over de spreiding, ontwikkelingen in wetgeving, techniek, bereikbaarheid en leefbaarheid. Misschien is er een zeer geschikte plek voor een nieuwe woonzorgfaciliteit in een kleinere kern, terwijl alles nu in de grote kernen is gesitueerd. En hoeveel intramurale plekken zijn er in je gemeente? Is dat straks genoeg? We helpen je het huidige aanbod en de toekomstige vraag in beeld brengen. Met een woonzorgvisie krijg je grip en helpen we je met je visiebepaling, beleid en de eerste processtappen.

Taskforce Wonen en Zorg: “maak dit jaar nog je visie”

In een recent artikel over de nieuwe taskforce Wonen en Zorg wordt dit thema besproken: “Het is niet vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties en zorgorganisaties aan één tafel zitten”. Dat vinden wij gek. We moeten samen belangrijke keuzes maken en deze organiseren als we willen dat inwoners langer eigen regie houden. Vandaar de oproep van de taskforce aan gemeenten, corporaties en zorgaanbieders: maak dít jaar nog een analyse van de woonzorgopgave in jouw gemeente. Wil je weten hoe zo’n visie eruitziet? Op de website van de Taskforce staat onze woonzorgvisie voor gemeente Westerkwatier als voorbeeld. 

Zoek de samenwerking op

Precies daar helpen wij al jaren gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in midden- en noord Nederland bij. We zoeken de samenwerking op met verschillende stakeholders, zodat de woonzorgvisie lokaal breed gedragen is. We zetten de bewoner centraal, omdat we willen dat meneer Jansen zijn vrouw ook kan blijven zien wanneer hij zelf hulpbehoevend wordt.

Wil je met ons vrijblijvend in gesprek of weten hoe je kan starten met jouw visie op wonen met zorg? Evelien Klasens, onze adviseur zorg, kijkt niet alleen naar de woningen, maar juist naar het integrale pakket van woonomgeving tot zorg en voorzieningen. Je mag haar gerust mailen of bellen: e.klasens@kaw.nl of 06-26624578. 

Door Evelien Klasens

Geplaatst op 24 februari 2020

Deel nieuws