Publicaties Wijk- en dorpsonderzoek

Met behulp van data-analyses, het afnemen van enquêtes en door echt in gesprek te gaan met de bewoners, willen we ervoor zorgen dat bewoners zo goed mogelijk kunnen wonen op de plek waar zij willen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Woonuitdagingen ‘Samen op Harreveld’ (2018)

Goed wonen, nu én in de toekomst. Dat is het hoofddoel van het project Samen op Harreveld, gestart in 2018 door een vertegenwoordiging van de inwoners van Harreveld, de gemeente Oost Gelre, woningcorporatie ProWonen en wij. In het ontwikkelkader beschrijven we hoe we zorgen voor waardebehoud door een evenwichtige woningmarkt, doorstroming creëren en investeren in de bestaande woningvoorraad zodat deze klaar is voor de toekomst. In het doorontwikkelplan komen de resultaten van de ondernomen activiteiten in grote lijnen samen. De doelen van het project Samen op Harreveld vertalen we naar de woonuitdagingen, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen voor Harreveld. 

Ontwikkelkader

Doorontwikkelplan

Doorontwikkelplan voor ‘(T)huis in Rietmolen’ (2018)

In november 2018 startten wij met een vertegenwoordiging van de inwoners van Rietmolen en de gemeente Berkeland (T)huis in Rietmolen. We deden een data-analyse, namen enquêtes af en hielden gesprekken over de woon- en verbouwwensen met bewoners van Rietmolen. De uitdagingen en onderzoeksvragen die hieruit voort zijn gevloeid beschrijven we in het doorontwikkelplan.

Doorontwikkelplan

Deel publicaties