Publicaties Woningmarktonderzoeken

Hier vind je onze belangrijkste publicaties op het gebied van woningmarktonderzoeken. We ontdekken hoe mensen écht willen wonen, waar je in moet investeren en hoe je de bestaande woningvoorraad gewild houdt. 

Woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen (2018)

Hoe ontwikkelt de woningmarkt in het aardbevingsgebied zich de komende jaren? Daar geven we met dit woningmarktonderzoek antwoord op. We onderzochten hoe het aantal inwoners en huishoudens zich de komende jaren ontwikkelt, welke plekken in de toekomst meer of minder gewild zijn en wat de feitelijke leegstand is. Gemeenten en de provincie weten nu precies wat er in de regio speelt en wat er nodig is om mensen prettig te laten wonen.

Samenvatting

Rapport 

Naslagwerk 

Woningmarktanalyse Regio Groningen-Assen (2017)

In de regio Groningen-Assen komen groei en krimp naast elkaar voor. Hoe kun je als regio samenwerken om de woningmarkt voor zo veel mogelijk huishoudens aantrekkelijk te maken? En waar zijn impulsen nodig om de kwaliteit van wonen te verbeteren? Met deze woningmarktanalyse geven we daar antwoord op en doen we aanbevelingen over hoe de regio hierop kan sturen.

Open publicatie

Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân (2017)

De gemeenten in Noordoost-Fryslân werken nauw samen om de dorpen sterker te maken. De woningmarktanalyse bracht in beeld waar opgaven liggen in de bestaande voorraad en waar kansen voor nieuwbouw liggen. We gaven 10 adviezen aan de regio, waaronder: omarm en erken het probleem, wacht niet af en bied elk dorp perspectief voor de toekomst.

Open publicatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen (2016)

Om aan de vraag te kunnen voldoen zal Hoogeveen moeten groeien in het aantal huishoudens, waarbij praktisch woongenot voorop staat. De vraag naar gezinswoningen stijgt, terwijl de groep gezinnen niet groeit. Hoe kan dat? We gaven 11 uitgangspunten voor het opstellen van de nieuwe woonvisie.

Open publicatie

Woningmarktonderzoek Assen (2015)

Hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich in Assen en wat zijn de demografische toekomstverwachtingen? Hoe zit het met de betaalbaarheid, de duurzaamheid en welke kansen zijn er voor starters op de woningsmarkt? En is Assen geschikt voor wonen met een zorgvraag?

Open publicatie

Onderzoek naar verhuisstromen en -motieven in Groningen en een deel van Drenthe (2012)

Groei, krimp en migratie. Met sturing op nieuwbouw is krimp niet of nauwelijks te beïnvloeden. Dat geldt in het algemeen, maar ook voor de programmering van Meerstad. Hoe houd je deze regio toch interessant? 

Open publicatie

Deel publicaties