Vastgoedstrategie zorgportefeuille

Je wilt ervoor zorgen dat je vastgoed rendabel blijft. Daarnaast wil je natuurlijk gewoon goede zorg blijven verlenen. Hoe breng je je vastgoed weer bij de wensen van je bewoners, ook op de langere termijn? Dat vraagt om inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen, kennis van de doelgroep en je vastgoed én een gedegen financiële onderbouwing.

Zorgpartijen kampen met grote tekorten door scheiden wonen en zorg

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen betalen sinds 2013 hun eigen huur. De maximum huur ligt nu veel lager dan de vergoeding die de zorgpartij vanuit de AWBZ ontving. Veel zorgpartijen kampen met een enorme vermindering van hun inkomsten, die bij oudere complexen wel kan oplopen tot 70%. Wat brengt dit voor gevolgen met zich mee?

Download

Waarom een zorgvastgoed strategie bepalen op locatieniveau kortzichtig is

De door de economische crisis versnelde invoer van de scheiding van wonen en zorg betekent voor zorgpartijen een enorme vermindering van hun inkomsten. Deze is tweeledig: enerzijds mogen verzorgingshuizen minder huur voor hun appartementen rekenen, anderzijds wordt het steeds moeilijker de bezettingsgraad op peil te houden. Wat zijn de opties voor een zorgpartij?

Download

Hoe speel ik met mijn vastgoed in op het scheiden van wonen en zorg?

De inkomstenderving door de invoering van het scheiden van wonen en zorg ligt, afhankelijk van de flexibiliteit en de leeftijd van het complex, tussen de 20% en de 70%. Op hele korte termijn komt de vastgoedexploitatie daarmee enorm onder druk te staan. Voor zorgpartijen betekent dit dat er minder geld overblijft voor hun kerntaak: de zorgverlening die toch al onder druk stond.

Download

Hoe zorgpartij De Hoven haar vastgoedportefeuille weer laat renderen

Stichting de Hoven wil haar vastgoed weer bij de huidige en toekomstige woonwensen brengen. Daarvoor heeft ze een flexibele vastgoedportefeuille nodig, waarmee ze kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Het uitgangspunt van stichting De Hoven: ouderen met zorgvraag moeten iets te kiezen hebben. Een vastgoedvisie geeft antwoord.

Download

Hoe maak ik een gedegen vastgoedstrategie voor mijn zorgorganisatie?

U wilt ervoor zorgen dat uw vastgoed ook na de invoering scheiden wonen en zorg rendabel blijft. Daarnaast wilt u natuurlijk gewoon goede zorg blijven verlenen. Hoe brengt u uw vastgoed weer bij de wensen van uw bewoners ook op de langere termijn? Dat vraagt om inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen, kennis van uw doelgroep en uw vastgoed én een gedegen financiële onderbouwing.

Download

Deel whitepaper