Niels Poort

Projectregisseur ‘Versterking’ bij de gemeente Appingedam

De versterkingsopgave als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld stelt de gemeente Appingedam voor grote uitdagingen. Op grote schaal gaan woningen gesloopt en herbouwd worden, tot een kwart van de totale woningvoorraad. Deze bedreiging ombuigen in een kans kunnen wij niet alleen. Voor de gemeente Appingedam is KAW de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer waardevolle partner.

De basis onder de aanpak in de gebouwde omgeving is vastgelegd in de ‘Stadsvisie Appingedam’, een gezamenlijk product van gemeente en corporaties, opgesteld door KAW. Een handzaam en doelmatig beleidsdocument dat met minimale inspanningen kon worden omgezet in een aanvraag voor een stevige financiële bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen.

Voor de gemeente Appingedam is KAW de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer waardevolle partner.

Daarnaast heeft KAW zich bij de uitwerking van de versterkingsregeling ‘batch 1588’ bewezen als een ‘slimme doener’: het eindproduct is voor alle professionele partijen (Rijk, corporaties en gemeenten) omarmd én het is toepasbaar in de praktijk. Creativiteit, daadkracht en humor zorgen voor een uitstekend fundament, zowel in de fase van beleidsvorming als uitvoering in het veld.

Niels Poort

Projectregisseur ‘Versterking’ bij de gemeente Appingedam

Deel