Martin Pik

Directeur Basisschool De Klaver Stedum

Op het Groningse platteland midden in het aardbevingsgebied ligt het mooie dorp Stedum, gemeente Loppersum. De gemeente is al geruime tijd bezig met een enorme versterkingsoperatie. Dit geldt ook voor alle scholen. Voor Stedum was de conclusie: nieuwbouw.

Na een selectieprocedure kwam, van de 3 overgebleven kandidaten, KAW als beste uit de bus. KAW voldeed aan alle criteria uit ons programma van eisen. Zo zijn wij samen om tafel gaan zitten om de mooiste school van de regio te realiseren en uiteraard volgens de laatste standaarden, gasloos en all electric, klaar voor de komende generaties. KAW is een partij die uitgaat van het woord samen, samen het best mogelijke realiseren. Dit betekent vanuit visie alle (on)mogelijkheden verkennen en vertalen in een prachtig ontwerp.

Uiteraard gaat niet alles vanzelf. Het budget heeft ons gedwongen tot bezuinigingen. Ook hier zijn we samen in goed overleg uitgekomen. Doet het afbreuk aan het oorspronkelijke plan of niet? Gaat het ten koste van onze visie? Dan gaat KAW in overleg met de gebruiker, en komt  tot de best mogelijke oplossing. KAW verloochent zijn afkomst niet. De idealen van de in 1976 opgerichte coöperatie zijn inderdaad tot op de dag van vandaag voelbaar.

Martin Pik 

Directeur Basisschool De Klaver Stedum

Deel