Erik ten Veen

Coördinator Regiomonitor regio Groningen-Assen

KAW heeft voor de Regio Groningen Assen een woningmarktonderzoek gedaan dat inzicht geeft in het afwegingskader van mensen die verhuizen binnen onze regio. Zo hebben we nieuwe inzichten verkregen in de dynamiek op de woningmarkt in de stad Groningen en de omliggende gemeenten.

In de offerte die we kregen had KAW onze eigen vraagstelling verbeterd, waardoor er meer samenhang in het onderzoek ontstond dan we zelf vooraf hadden voorzien. Uit de offerte sprak realisme, met een gedegen planning, maar ook het lef om op een andere wijze om te gaan met vraagstukken waarmee we als Regio al langer worstelen. Omdat KAW koos voor een samenwerking met I&O research kregen we het beste uit twee werelden: vakinhoudelijke vragen, in een enquête gevat door een bureau dat precies weet hoe dat moet. We waarderen het dat KAW op deze wijze de samenwerking met andere partijen zoekt, met het oog op het beste resultaat.

Het onderzoek dat KAW heeft opgeleverd is gedegen en bevat een schat aan informatie. Het leert ons ook anders te kijken naar de samenhang in onze regio. En waar dat voor veel vragen zorgt heeft KAW uitgebreid de tijd genomen voor verdere verdieping en gesprek. Dank voor deze samenwerking!

Erik ten Veen

Coördinator Regiomonitor regio Groningen-Assen

Deel