Rein Hagenaars

Oud-bestuurder van Wonen Noordwest Friesland en lid projectgroep arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten op het Friese platteland leidde in 2018 tot een stampvolle gemeenteraadsvergadering van de gemeente Waadhoeke, waarbij de emoties hoog opliepen. Er werd gepleit om de problematiek niet topdown te beslechten, maar te kiezen voor een nieuwe start waarbij alle betrokken partijen en belanghebbenden zouden moeten meedenken over het nieuw te maken beleid.

Het valt de gemeente Waadhoeke te prijzen dat zij dat experiment hebben aangedurfd. Het vergt ook veel moed om je als adviesbureau in dat potentiele wespennest te storten. KAW heeft dat lef getoond.

Als projectleider heeft Wietske Schober op bewonderenswaardige wijze de klus opgepakt en tot een goed einde gebracht. De kern van de aanpak was denk ik dat iedereen elkaar van het begin af aan serieus heeft genomen. Wietske heeft daar zeer toe bijgedragen door  de gekozen vergaderstructuur en er de heldere mondelinge en schriftelijke communicatie. Ook de in Harvard ontwikkelde methode van “onderhandelen in termen van belangen” in plaats van standpunten uitwisselen heeft zeker ook bijgedragen aan het uiteindelijke draagvlak. Ook kwam de onderzoekservaring en het uitgebreide netwerk van KAW van pas. Op de goede momenten werd externe kennis en kunde ingebracht wat heeft bijgedragen aan scherpte, maar ook voor relativering en nuance.

Iedereen nam elkaar vanaf het begin serieus.

Het resultaat van het hele proces mag, vanwege het feit dat het unaniem de steun had van alle bij het project betrokken deelnemers had, al uniek genoemd worden. Dat het uitgebrachte rapport vervolgens ook unaniem door de gemeente is overgenomen onderstreept dat nogmaals. Mijn respect en waardering voor alle deelnemers is daarom groot, maar in het bijzonder voor de inzet van Wietske Schober van KAW en de getoonde moed van de gemeente. Zo’n aanpak kan ik van harte aanbevelen.

Rein Hagenaars

Oud-bestuurder Wonen Noordwest Friesland en lid projectgroep arbeidsmigranten

Deel