Victor Schaap

Programma-Directeur Woningmarkt bij Ministerie van BZK

"In de zomer van 2018 werd het ministerie van BZK door EZK het herstel 'batch 1588', een verzameling woningen in Delfzijl, Appingedam, Overschild en Ten Boer. Om deze reden gingen een aantal collega’s en ik daar op bezoek. Dat was schrikken, want we werden geconfronteerd met grote achterdocht en veel verwijten aan het rijk. De relatie met ‘Den Haag’ was ernstig verstoord.

We moesten samen met de lokale partijen tot een oplossing komen

Dus toen we weer terug op het ministerie waren stond als een paal boven water dat we, welke oplossing dan ook, samen met de lokale partijen een oplossing moesten maken.

We zijn toen ongeveer 9 maanden bijna iedere twee weken in Groningen om tafel gaan zitten en hebben een goede subsidieregeling uitgewerkt. Die is door de betrokken gemeenten ingevoerd.

Dat was niet gelukt zonder Henk Kieft van KAW. Hij was de voorzitter van ons overleg en hij hield de boel bij mekaar. Dankzij een prettige combinatie van deskundigheid, belangen kunnen afwegen en verstand van de rechtgeaarde Groninger.”

Victor Schaap

Programma-Directeur Woningmarkt bij Ministerie van BZK

Deel