Energie

Bij KAW vinden we duurzaamheid van groot belang. Al jaren. Wij willen niet wachten tot morgen. Daarom werken we aan CO2-neutrale en aardgasvrije wijken. Zo zijn we vandaag al bezig met de energietransitie en verduurzaming van morgen. 

Verduurzaaming van corporatievastgoed

De energietransitie roept vaak vragen op. Wij vinden dat dit proces juist veel kansen biedt. Onze brede analyses maken een integrale aanpak mogelijk. Op die manier kun je de energietransitie laten samengaan met andere doelen voor de wijk. 

Heb je een goede strategie nodig voor de verduurzaming van corporatievastgoed? KAW helpt je hiermee. Zodat je investeringsrendement maximaliseert en een toekomstbestendige, gewilde en betaalbare portefeuille houdt. Als klap op de vuurpijl draag je met onze hulp substantieel bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Samenwerken aan duurzaamheid

Bij energietransitie is samenwerken essentieel. Met de stakeholders bepaal je de juiste prioriteiten. Vervolgens zorg je dat iedere bewoner actieperspectief heeft. Zo creëer je draagvlak voor bijvoorbeeld aardgasvrije wijken.

Er zijn veel manieren om een gebouw duurzaam te maken. Wij hebben hier al veel ervaring mee. We hebben bijvoorbeeld in 2018 de Brede School ‘De Zwaluw’ Veenendaal opgeleverd als volledig energieneutraal gebouw (VENG). Een voorbeeld uit eerdere jaren is de Veilige Veste in Leeuwarden. Dit gebouw hebben we als passiefhuis gerenoveerd en in 2012 opgeleverd.

KAW transformatie Veilige Veste Leeuwarden

Verduurzaming bij huiseigenaren

Verduurzaming is vaak overweldigend voor huiseigenaren. Ze vragen zich af hoe veel het gaat kosten en wat er nou precies moet gebeuren. Wij helpen huiseigenaren de drempel over met kennis en begeleiding. Een energieloket draagt bijvoorbeeld bij aan snellere en grotere stappen in verduurzaming.

We willen huiseigenaren bewustmaken van de voordelen en mogelijkheden van verduurzaming. Voorbeelden hiervan zijn een lagere energierekening, waardebehoud en een lagere CO2-uitstoot.

Huis verduurzamen met Reimarkt

Verduurzaming moet eenvoudig en betaalbaar zijn. Dan voorkom je energiearmoede, stimuleer je particuliere verduurzaming en maak je de woningvoorraad snel energiezuinig. Reimarkt helpt daarbij. Hier kunnen woningeigenaren en huurders producten en materialen vinden voor duurzaam wonen.

Heuvelrug Wonen