Onderwijs

De eerste prioriteiten voor een schoolgebouw? Dat kinderen zich er veilig voelen en dat ze zich er onbelemmerd kunnen ontwikkelen. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn thema’s die perfect passen bij een onderwijsomgeving. Visie en betrokkenheid zijn de twee sleutelwoorden voor onze ontwerpen.

Nieuw schoolgebouw

Iedereen heeft baat bij een goede leeromgeving voor de volgende generatie. Vooral die generatie zelf. Een goede leeromgeving begint bij een gevoel van veiligheid. Als je wilt dat scholieren zich welkom voelen op een school, betrek je hen samen met hun leraren bij je plannen. Zo stem je een nieuw schoolgebouw af op de omgeving en op de onderwijsvisie van de school.

Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Wij helpen niet alleen met het ontwerp van je schoolgebouw. We kunnen veel meer voor je betekenen. We stellen graag een huisvestingsplan Primair Onderwijs met je op. Hierin onderzoeken we alle dimensies van onderwijshuisvesting, kijken we naar ontwikkelmogelijkheden en zorgen we voor een duidelijk investeringsprogramma.

Als het nodig is, creëren we draagvlak onder ouders, schoolbesturen en directies. Met een breed draagvlak vindt het project op een prettige manier doorgang en zijn de betrokken partijen ook echt betrokken. Dat werkt toch voor iedereen veel fijner?

kaw school kindcentrum mulitifunctioneel groningen

Toekomstbestendige school

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Om dit te realiseren, is het van groot belang dat de school een veilige omgeving is waar ze zich vertrouwd voelen. Dit heeft de hoogste prioriteit bij de bouw van een school. Daarom krijgen we graag input van scholieren en luisteren we naar hun wensen voor het nieuwe schoolgebouw.

Een schoolgebouw moet bij je onderwijsvisie passen, maar je onderwijsvisie is niet statisch. Daarom moet een schoolgebouw ook flexibel zijn. Zo houd je de nodige vrijheid om je onderwijsvisie te hervormen. 

Een gebouw met visie en betrokkenheid

Elke omgeving vraagt om een eigen aanpak. Daarom vinden we dat je scholieren en ouders bij het project moet betrekken. Maar ook de wensen van de buurt zijn belangrijk. Het schoolgebouw moet behalve in de onderwijsvisie ook in de omgeving passen. Daar zijn wij ons bewust van. Daarom kenmerken onze ontwerpen zich door een sterke visie en een hoge betrokkenheid. 

kaw school kindcentrum mulitifunctioneel groningen

Duurzaam schoolgebouw

Een duurzaam schoolgebouw betekent een fijne leeromgeving voor scholieren en een fijne werkomgeving voor docenten. Wij helpen je graag met het vinden van de focus. Samen met de gebruikers van het gebouw kijken we bijvoorbeeld naar het belang van duurzame bouwmaterialen, lage exploitatiekosten en zichtbaarheid van de techniek.

Wij houden van low-tech oplossingen. Geen gedoe met rare snufjes, maar gebruikmaken van de omgeving. We zetten het gebouw in een bepaalde hoek ten opzichte van de zon om de temperatuur te reguleren. Of we ontwerpen het schoolgebouw zo, dat er een natuurlijke ventilatiestroom op gang komt. In onze ontwerpen maken we optimaal gebruik van natuurlijk licht. 

We benutten graag wat de natuur ons te bieden heeft. Zo zorgen we voor een aangenaam binnenklimaat.