Verbinden

Klimaatverandering, verschillen tussen arm en rijk, druk op de steden en krimp op het platteland. Het zijn allemaal flinke uitdagingen. Moet je een overheid, grote marktpartij of professional zijn om ze op te pakken? Misschien wel. Maar je boekt alleen succes als je met nieuwe samenwerkingsmodellen komt. Modellen waarin ruimte is voor de kennis en input van grote éen kleine stakeholders. Waarin formele en informele partijen met elkaar werken. Wij vinden het cruciaal om bewoners te bereiken en samen te werken aan een leefbare toekomst.

De kracht van participatie

Participatie vereist actieve bijdragen van alle betrokkenen. Je kunt alleen participeren in een project als je ook iets te geven hebt. Sommige professionals hebben moeite om participatie op het juiste niveau en het juiste moment te starten. De angst voor het ongewisse kan een goed proces in de weg zitten. Wij kunnen je helpen om deze angst om te buigen in vertrouwen.

We creëren een situatie waarin partijen met elkaar aan tafel kunnen. Dat leidt vrijwel altijd tot een sneller, leuker en beter proces. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de beschikbare middelen optimaal worden aangewend en verspilling wordt tegengegaan. Bijvoorbeeld bij de huisvesting voor arbeidsmigranten. Door met alle partijen in gesprek te gaan en bij elkaar te brengen, werk je aan fijn wonen. 

Bewonerscommunicatie

Bewonerscommunicatie is een sterke tool om een participatietraject goed te laten verlopen. Het is absoluut onmisbaar in woningverbetering of wijkvernieuwing. Onze wijkanalyses, buurtavonden en plannen op maat helpen bewoners met het begrijpen van de noodzaak of voordelen van een project. Wij vinden namelijk dat je bewoners altijd kunt betrekken bij vernieuwingen. Mensen zijn doorgaans bereid om mee te werken aan de toekomst van hun leefomgeving, zolang je de verbinding maar zoekt. 

Voordelen van verbinding zijn zichtbaar bij onze plannen voor herstructurering van wijken en dorpsontwikkeling bij krimp. Als je inwoners vroegtijdig meeneemt in de ontwikkelingsplannen, kun je met elkaar nieuwe oplossingen vinden en samenwerken aan een mooie toekomst van hun leefomgeving. 

Als je bewoners op deze manier invloed geeft, bouw je toekomstbestendige buurten. Dat geldt net zo goed voor stedelijk intensief gebied als voor dorpen in landelijke omgeving. Door samen met bewoners te bouwen, maak je woonwensen waar, functioneren wijken beter en stijgen ze in waarde. Als je de verbinding aangaat, zorgen inwoners goed voor hun buurt, is er minder overlast en dalen de beheerkosten. Bewoners voelen zich gehoord, gewaardeerd en betrokken bij hun eigen wijk. Hier word jij blij van. En de bewoners ook. 

Bewonerscommunicatie KAW

Samenwerking door bewoners

Niet de huizen, maar de bewoners maken een wijk. Zij leven, sporten, maken plezier en zorgen voor kleur in de buurt. De bewoners weten het beste hoe je de leefbaarheid in hun wijk verhoogt. Daarom zijn wij voor bewonerscoöperatieven: die verbeteren de buurt langdurig.

In een wijkbedrijf spelen bewoners de hoofdrol. Hiermee zet je bestaande geldstromen slimmer in, benut je bewonerskracht maximaal en zorg je uiteindelijk voor sociaaleconomische vooruitgang.

Wees niet bang om lokale kracht te benutten en de talenten van bewoners in te zetten. Je kunt veel bereiken als je vrijwilligers en professionals verbindt: creëer bijvoorbeeld een sluitend zorgaanbod met bewonerskracht in de zorg. Door een zorgservicepunt in de wijk te realiseren, maak je zorg toegankelijk voor alle inwoners. Iedereen in de buurt kan er terecht met alle zorgvragen.

KAW wijkvernieuwing berflo es hengelo

Verbinding + samenwerking = vooruitgang

Als bewoners samenwerken, gebeuren er mooie dingen. Bewonerscoöperatieven leiden tot nieuwe initiatieven en originele ideeën waar je zelf nooit aan zou denken. Elke ingezette euro betaalt zich beter uit dan ooit tevoren. Bestaande diensten vul je aan of vervang je met bewonerscoöperatieven. Ook vergroot je de eigen regie en binding.

Kort gezegd: de wijk gaat erop vooruit.

Een echte win-win-win-situatie: bewoners, gemeente en woningcorporatie hebben baat bij samenwerking en verbinding.