Herstructurering wijken

Met slimme herstructurering van verouderde wijken kun je meerdere doelen in één keer bereiken. Moderniseer de betaalbare woningvoorraad strategisch, werk aan CO2 reductie en bouw aan zorgbestendige wijken. Zo werk je aan fysieke én sociale vooruitgang!

Maak bewuste keuzes en start met een sterke visie

Leg een sterke bodem in iedere herstructurering. Met een onderzoek naar wie er wonen, de huidige samenstelling van de wijk en de regionale woningmarkt kun je scherper onderbouwen waarvoor je het doet.

Onderzoek goed wat je in een wijk bewust behoud en wat niet. Met een quick-scan op energie, bouwkunde, maar ook ecologie en natuurwaarde kun je makkelijk in beeld brengen wat je kunt gebruiken en wat echt anders moet.

Leg een link tussen ruimtelijke en sociale opgaven. Zo kun je vooraf goed opsporen welke bewoners en stakeholders je kunnen helpen om tot een gedragen plan te komen.

Zorg voor goede samenwerking

Zelfs bij grote herstructureringen is het mogelijk om vroeg diegene te betrekken waar het om gaat: de bewoner. Richt je planproces in met bewoners aan tafel. Je komt altijd tot meerwaarde, binding, nemen van verantwoordelijkheid.

Herstructurering is lang niet meer het domein van één partij. Smeed als corporatie coalities met overheden, energieleveranciers, zorgaanbieders en andere stakeholders. Zo kom je tot meer draagvlak.

Integreer vroeg in je proces een visie op hoe je de transitie wilt realiseren. Bouwen en uitvoeren kun je effectiever inrichten als je er vanaf een vroeg moment aandacht aan besteedt.

KAW combineert woningmarktonderzoek met ruimtelijk ontwerp voor maximaal betrokken bewoners.

Bouw aan kwaliteit

Herstructurering gaat altijd over de lange termijn. Maak de kwaliteit van het gebruik gedurende de levensduur leidend. Zorg met onze ontwerpers voor mooie, levendige wijken die op lange termijn hun waarde behouden.

Integreer de kwaliteit van het openbare gebied met de gebouwen. Een mooie, bruikbare wijk eindigt niet bij de voordeur. Wij stellen hiervoor compacte teams samen met aandacht voor gebouwen en omgeving.

Investeer in kwaliteit voor de volgende generaties.

De wijk is het kapitaal voor wonen en leven. Bouw er samen met bewoners aan!

Bekijk succesvolle projecten