Herstructurering

Met slimme herstructureringen kan je ook meteen werken aan maatschappelijke thema's, zoals wonen met zorg en biosdiversiteit. We helpen een link te leggen tussen ruimtelijke en sociale opgaven, voor een leefbare wijk. 

Het begint bij een sterke visie

Een sterke bodem is in iedere herstructurering erg belangrijk. Met een onderzoek naar wie er wonen, de huidige samenstelling van de wijk en de regionale woningmarkt kun je scherper onderbouwen waarvoor je het doet. We onderzoeken met jou wat je in de wijk het beste kan behouden en wat vervangen of veranderd moet worden. 

Met een quick-scan op energie, bouwkunde, maar ook biodiversiteit, ecologie en duurzaamheid kun je makkelijk in beeld brengen wat je kunt gebruiken en wat echt anders moet. We helpen een link te leggen tussen ruimtelijke en sociale opgaven. Zo kun je vooraf goed opsporen welke bewoners en stakeholders je kunnen helpen om tot een gedragen plan te komen.

De juiste samenwerkingen

Zelfs bij grote herstructureringen is het mogelijk om vroeg diegene te betrekken waar het echt om gaat: de bewoner. Door het planproces zo in te richten met de bewoner aan tafel, kom je altijd tot meerwaarde en binding.

Herstructurering is lang niet meer het domein van één partij. We werken aan draagvlak door samen te werken met corporatie coalities met overheden, energieleveranciers, zorgaanbieders en andere stakeholders. 

We doen vaak een combinatie van woningmarktonderzoek en ruimtelijk ontwerp.

Kwaliteit bouwen

Herstructurering gaat altijd over de lange termijn. Hierin moet de kwaliteit van het plan leidend zijn. We combineren maatschappelijk verantwoorde thema’s, zoals duurzaamheid, biodiversiteit, levensloop bestendig wonen of wonen met zorg met een herstructurering. Zo gaan we niet alleen voor mooie wijken, maar ook voor leefbare wijken die op lange termijn hun waarde behouden.

We nemen daarin de openbare ruimte mee. Een mooie, leefbare wijk eindigt niet bij de voordeur. Wij stellen hiervoor compacte teams samen met aandacht voor gebouwen en omgeving.

Kwaliteit voor de volgende generaties

De wijk is het kapitaal voor wonen en leven. Bouw er samen met bewoners aan!

Bekijk succesvolle projecten