Aitze van den Bos

Adviseur

Groningen

+31 6 54 66 14 44 a.vd.bos@kaw.nl

Aitze van den Bos is als senior nog zeer actief bij KAW. Met een scherp analytisch vermogen, gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en zijn passie voor het werk weet hij projecten altijd kwalitatief goed af te ronden. Het vertrouwen bij opdrachtgevers wint hij snel door zijn oprechte, integere manier van contact leggen. Aitze weet op zijn inspirerende manier als geen ander beleid te vertalen in concrete projecten en daarbij de belangen van overheden, woningcorporaties en andere marktpartijen te verbinden. Hij is een netwerker en strateeg pur sang.
Die vaardigheid heeft Aitze, in combinatie met zijn academische achtergrond, opgedaan tijdens zijn lange loopbaan. Hij heeft op alle niveaus van de volkshuisvesting gewerkt; bij ministeries, provincie, gemeente Leeuwarden en als bestuurslid bij een woningcorporatie. Hierdoor bezit hij een brede expertise omtrent (landelijke) regelgeving voor wonen en ruimtelijke ordening.

Juist de combinatie van generalist, netwerker en verbinder doet er toe en dat bij projecten met maatschappelijk relevante waarde; daar ben ik trots op.

Aitze is uitgegroeid tot een generalist en is daardoor breed inzetbaar, met name bij verschillende bureauopdrachten maar ook als tijdelijke inhuur door bijvoorbeeld het Nationaal Coördinator Groningen (beleidskader aardbevingsproblematiek).
Zijn favoriete opdrachten zijn woningbehoefteonderzoek, opstellen woonvisies en onderzoek programmering woningbouwlocaties. Ook heeft Aitze ervaring met naoorlogse woonwijken waar zowel sociaal/maatschappelijke als fysieke verbeteringen centraal staan.
Vanuit zijn senioriteit wordt Aitze soms ook toegevoegd aan projecten waar een bestuurlijke component speelt of waar coaching aan de orde is.