Mentropweg

De gemeente Noordenveld wil samen met de bewoners van Ir. Mentropweg te Veenhuizen een voorstel maken voor de herinrichting van het openbare gebied. Thema’s zoals riolering, groen, verlichting, parkeren en voetpaden staan centraal in de opwaardering van het openbare gebied. Gelijktijdig willen wij uw wensen voor het openbare gebied meenemen in dit proces zodat een breed gedragen ontwerp ontstaat.

Vanuit de bewoners is inmiddels een werkgroep gevormd die namens alle bewoners participeert in het ontwerpproces. Lambert Sijens zal vanuit Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen optreden als voorzitter van deze werkgroep. De andere leden van de werkgroep zijn Tineke Popkema, Emma Kraan, Hobby Gerkes, Johan van Maaren, Rien Pheifer en Rinus Dillerop.

Er is hard gewerkt aan een schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit schetsontwerp is op 25 november gepresenteerd aan alle bewoners en belanghebbenden. Bekijk hier de video

Bekijk hier de video