Dit is KAW

KAW is een groep enthousiaste, veelal jonge mensen, met kennis van architectuur en / of bouwtechnische dienstverlening, stedenbouw en volkshuisvesting. We werken met zo’n 70 mensen vanuit onze vestigingen in Groningen, Rotterdam en Eindhoven.

Bureau voor stads- en wijkvernieuwing

KAW is een bijzonder bureau. Onze ambitie is stedelijke, ruimtelijke en sociale vernieuwing vooruit helpen. Wij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Wij staan voor realisme, betrokkenheid en inspiratie. Daarin onderscheiden we ons door een bijzondere combinatie van disciplines: architectuur, stedenbouw, bouwkunde, expertise in wonen zorg, onderwijs en procesmanagement. Dit maakt KAW inzetbaar in het gehele traject van gebiedsontwikkeling, bouwen en wonen: van eerste initiatief via uitvoering tot nazorg en beheer.

KAW werkt voor en met bewoners, corporaties, gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en zorg- en welzijnsinstellingen. KAW is gevestigd in Eindhoven, Groningen en Rotterdam en heeft een zustervestiging in Barcelona.

Het DNA van KAW

Wij zijn realisten

Wij werken aan complexe opgaven die veel inlevingsvermogen vragen. Werken in de bestaande stad betekent omgaan met bestaande structuren. Een streep op papier is snel getrokken, maar verandering roept wrijving op. Voor ons geeft dat glans, wij zien het als uitdaging en maken er ons vak van. Wij zijn realist en durven daarom te dromen. Wij zijn realist en willen realiseren.

Wij zijn betrokken

Bij elke opdracht stellen wij ons de vraag: voor wie doen wij dit? Wie moet straks wonen in ons ontwerp, wie moet leven met ons advies? Wat hebben deze mensen daaraan? Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen veilig en prettig kan wonen, in een omgeving waar hij zich thuis voelt. Daarbij focussen wij op wat écht belangrijk is; het moet mooi en functioneel zijn, betaalbaar blijven en het milieu zo min mogelijk belasten.

Wij koesteren de kleine projecten evenals het grote werk. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, projectontwikkelaars, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties. Maar daar bouwen wij niet voor. Wij bouwen voor de mensen die de woningen straks gaan gebruiken. Om zicht te krijgen op wat de mensen beweegt, zorgen wij er in elk project voor dat wij in contact komen met toekomstige bewoners. Dat kan variëren van honderden mensen in een te herontwikkelen wijk, bewoners van een complex tot een kleine groep particulieren die hun eigen woning willen bouwen.

Wij willen inspireren

Wij zijn gedreven. Wij kunnen niet geloven dat je stopt als je tegen een probleem aanloopt. Deze drang komt uit onze manier van denken: de vraag achter de vraag interesseert ons, de achtergrond en diepere oorzaak van een probleem. Wij willen inspireren en trekken mensen aan die dat ook willen. Wij zijn eigenzinnig en laten ons niet leiden door een stramien of stijl, maar door onze idealen en onze visies.

Dat is altijd zo geweest, toen we begonnen als bureau dat kraakpanden legaliseerde, toen we hielpen om bij grootschalige herstructureringen niet uit het oog te verliezen voor wie we dit allemaal doen, en ook nu waar het aankomt op vindingrijkheid en het vermogen om voor een half vol glas op zoek te gaan naar de kraan. En we werken serieus, maar een project waar niet gelachen wordt is een slecht project.