Een gezonde bouwportefeuille

Gemeenten worden geconfronteerd met te veel bouwplannen, te hoge ambities. Waar de ene gemeente afwacht en hoopt dat de probleem vanzelf verdwijnt, grijpt de andere gemeente rigoureus in. Wat is wijsheid?

Gemeenten betalen de prijs voor overambitieuze bouwprogramma’s

Voor tientallen gemeenten dreigt curatele door grote afschrijvingen op hun bouwlocaties. De onzekere woningmarkt is hier niet de oorzaak van, wel de versneller. De oorzaak ligt in overambitieuze bouwprogramma’s in vrijwel elke gemeente. Hoe kon het zover komen?

Download

Laat niet alleen de rekenmachine je bouwplannen kiezen

Dat veel plannen nu niet tot ontwikkeling komen, heeft te maken met de crisis op de woningmarkt. Gemeenten worden geconfronteerd met teveel bouwplannen, te hoge ambities. Waar de ene gemeente afwacht, en hoopt dat het probleem vanzelf verdwijnt, grijpt de andere gemeente rigoureus in. Wat is wijsheid?

Download

Welke bouwlocaties houd ik aan, welke niet?

Meer en meer gemeenten zien noodzaak om een te ambitieuze bouwprogrammering te herijken. De onzekere woningmarkt is hier niet de oorzaak van, wel de versneller. Besluiten tot herijking is al een hele stap, die bestuurlijke bewustwording vraagt. Werkelijk kiezen vraagt om een gedegen voorbereiding, goede belangenafweging en uiteindelijk slimme onderhandelingen. Hoe pak je dat aan?

Download

Hoe de gemeente Haren haar bouwportefeuille financieel gezond kreeg

De gemeente Haren wordt wel het ‘Wassenaar van het Noorden’ genoemd. Binnen de regio Groningen-Assen, waar ruim een half miljoen mensen wonen, heeft Haren een zeer sterke marktpositie. Als er érgens marktkansen zijn om locaties te ontwikkelen, dan is het in Haren. En toch had zelfs Haren reden om de plannen te herijken.

Download

Zijn mijn bouwplannen marktconform?

U wilt weten of uw planvoorraad marktconform is. Is de ambitie in aantallen nog steeds realistisch? Is de samenstelling van plannen passend? Dat vraagt om goede kennis van vraag, aanbod, plannen en de match daartussen. Wij bieden u vrijblijvend aan om een 1e projectenscan uit te voeren. Daarmee weet u op hoofdlijnen of uw planvoorraad marktconform is. Dat vormt de basis voor bijstelling.

Download

Deel whitepaper