Een leefomgeving zonder angst

Met Sense of Belonging (#SoB) heeft de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) een taskforce gevormd om snel te kunnen schakelen bij initiatieven met het onderwerp vluchtelingen in Europa en specifiek Nederland. De structurele vlucht van mensen uit de regio’s waarin oorlog en geweld de boventoon voeren naar een veilig Europa zet de systemen op scherp, waarvan we dachten dat die zo mooi en veilig waren ingericht.

Een goede stad schuilt niet wanneer het regent

Wij dragen er als KAW in de taskforce aan bij, dat het onderwerp op de agenda komt. Wij denken dat onze opgave verder reikt dan alleen het bouwen van betaalbaar onderdak. De problematiek is in wezen die van de ontwikkeling van de stad: mensen komen en gaan, gebieden die zich positief ontwikkelen trekken aan – ook mensen die het elders moeilijk hebben. En een goede stad vangt dat op en biedt ruimte voor ontwikkeling.

How to create a meaningful environment and give people a sense of belonging, despite the troubled waters of our time?

Mensen niet alleen een dak, maar ook een thuis bieden

De basis hiervoor is dat je ergens thuis kan zijn. Wanneer wordt een dak boven je hoofd “thuis”? Wanneer wordt verblijven “wonen”? Wij werken eraan dat de discussie uit problemen en weerstand komt. Dat ook perspectieven ontstaan voor mensen, die nu al het gevoel hebben geen kansen te hebben op de reguliere woningmarkt. Hiervoor moeten concepten veel breder zijn dan alleen betaalbaar en goed wonen in de stad.

Architectuur Biënnale Venetië 2016

BNA heeft samen met een aantal andere Nederlandse architectenbureaus waaronder KAW een film gemaakt ‘#SoB, Dutch architects on refugees’ over huisvesting van vluchtelingen in Europa. Tezamen met de architectenbureaus toont BNA met deze film zijn bijdrage aan het thema van Venetië ‘Reporting from the Front’. Deze film is tot en met 27 november te zien op de Biënnale in Venetië in Palazzo Mora, het Europese Culturele Centrum.

reimar von meding kaw algemeen directeur architect

Door Reimar von Meding

Geplaatst op 5 april 2018

Deel nieuws