Rondetafelgesprek binnen- en buitenstedelijk bouwen

Op 29 oktober vond het Rondetafelgesprek over binnen- en buitenstedelijk bouwen plaats. Reimar von Meding was hier te gast en informeerde de Tweede Kamer over de mogelijkheden over bouwen in de stad.

Ruimte Zat in de Stad

De capaciteit in stadswijken is groot. De vernieuwing van deze wijken kan een enorme aanjager zijn om tegelijkertijd de woningbouwopgave te versnellen. Wij deden met Ruimte Zat in de Stad een grondig onderzoek naar deze kansen. Reimar von Meding informeerde de Tweede Kamer commissie Binnenlandse Zaken bij het rondetafelgesprek over binnen- en buitenstedelijk bouwen over de nu nog onderbelichte mogelijkheden.

Het debat met Reimar begint op 01:53:30. 

Grote opgave

Wij nemen de grote opgave om meer woningen te realiseren serieus. Net zo serieus als de nodige vernieuwing van bestaande wijken. De in de bestaande woonwijken liggende, binnenstedelijke capaciteit is in het verleden alleen grof onderzocht. Voor het eerst hebben we precies ontwerponderzoek gedaan (Ruimte Zat) en aantoonbaar gemaakt wat het betekent als je binnenstedelijke bouw opschaalt. Middels chirurgische inbreiding, aanpassingen aan bestaande woningen, het aanpakken van wijkranden en herstructurering.

Benieuwd naar ons onderzoek Ruimte Zat?

Ruimte Zat

Gezonde balans

We kijken met ons onderzoek Ruimte Zat specifiek naar de naoorlogse woonwijken, gebouwd tussen 1945-1980. Woningen waar de stakeholders, grote woningcorporaties binnen korte tijd sowieso al moeten ingrijpen (denk aan renovatie, van het gas af, etc.).

Wij pleiten niet alléén voor binnenstedelijk bouwen. Wij werken inmiddels ruim 40 jaar aan woningbouwopgaven door het hele land. Wij zoeken een gezonde balans tussen binnen- en buitenstedelijk bouwen door juist rekening te houden met zowel de sociaaleconomisch kant als met de leefbare, ruimtelijke kant.

Wil je meer informatie? 

Reimar von Meding

Algemeen Directeur | Architect | Partner

+31 6 54 69 77 41

r.v.meding@kaw.nl

Deel nieuws