RUIMTE ZAT ONDERZOEK

Er is Ruimte Zat in de bestaande Stad. Ruimte die je kunt gebruiken voor veel meer woningen. Wij deden uitgebreid onderzoek naar de capaciteit van bestaande wijken. Alleen al woningbouwcorporaties kunnen met de juiste strategie de komende 10 jaar 60.000 woningen jaarlijks toevoegen binnen het eigen bezit. Het positieve bijeffect: stadswijken die aandacht nodig hebben kunnen zo een grote impuls krijgen.

 

Wijkvernieuwing 3.0

We deden onderzoek in de naoorlogse wijken gebouwd tussen 1950 en 1980. Er zijn binnen deze wijken 1.800 buurten gedefinieerd met 1.800.000 naoorlogse woningen waarvan 720.000 sociale huurwoningen. Deze buurten hebben een enorme capaciteit en hebben we onderzocht met vier veelbelovende thema’s:

A Het splitsen, uitbouwen, optoppen van bestaande woningen
B Kleinschalige ingrepen en gebruik van restruimtes door chirurgisch ingrijpen
C Uitgebreid slopen en nieuw bouwen door middel van herstructurering 
D Aanpassingen in wijkranden en terugtrekkend verkeer

Wij kennen de processen die nodig zijn om hier tot aanpassingen te komen. Een grote kans om binnen korte tijd voor extra woonruimte te zorgen en tegelijkertijd aan wijkvernieuwing te werken.

Wil je het uitgebreide rapport lezen? Je kunt het gratis downloaden. 

Met een mix van deze thema’s kunnen corporaties het aantal woningen in naoorlogse wijken gemiddeld met 25% laten toenemen.

Onderzoeksmethode: ontwerp en data

We hebben ontwerpend onderzoek gecombineerd met analyses van big data. Hiervoor hebben wij voor de verschillende onderwerpen specifieke, representatieve locaties ruimtelijk onderzocht en getoetst op haalbaarheid van ruimtelijke invulling met woningen. De hieruit voortkomende inzichten hebben wij veralgemeniseerd voor een sluitend totaalbeeld. 

ruimte zat in de stad KAW von Meding ruimte zat in de stad KAW von Meding

60.000 nieuwe huishoudens per jaar

Het resultaat: Nederlandse corporaties kunnen binnen hun eigen bezit gemiddeld 25% meer woningen toevoegen. Afhankelijk van het gekozen scenario gaat het om een plancapaciteit van tussen de 482.000 en 708.000 woningen. Deze ruimte hoeft lang niet allemaal voor sociale huur te worden aangewend. Het is juist een enorme kans voor een allesomvattende vernieuwing. Met de juiste aanpak is deze potentie tussen 1 en 10 jaar realiseerbaar. Hiermee kunnen jaarlijks alleen al binnen het bezit van corporaties 60.000 nieuwe huishoudens extra woonruimte in de stad vinden.

Heb je vragen? 

Als je net zo geïnspireerd raakt door de mogelijkheden die de wijken ons bieden, kunnen we in gesprek gaan. We gaan graag aan de slag om hierin de volgende stappen te zetten. Dus heb je vragen, suggesties of ervaringen die de moeite waard zijn om te delen? Wij horen het graag.

Contact

Is de Stadsscan iets voor jou?

Het onderzoek is landelijk dekkend en algemeen van toepassing. De kennis voor dit onderzoek is opgebouwd door 4 decennia werk in en aan deze wijken. Wij hebben de Stadsscan voor corporaties en gemeenten ontwikkeld. Hiermee toetsen wij regelmatig de geldigheid van de algemene resultaten. De tot nu tot uitgevoerde Stadsscans leveren regelmatig grotere resultaten op.

Door de bestaande stad als uitgangspunt te nemen, ontstaan zeer grote koppelkansen. Hierdoor kan je werken aan wijkvernieuwing en ontstaan er bijeffecten op sociaal, ecologisch en economisch gebied. 

Zo’n manier van denken is gebaat bij een gedeeld uitgangspunt en visie. Een centraal programma starten helpt, waarin vooral woningbouwcorporaties weer het volle vertrouwen krijgen. Meer weten over de Stadsscan?

Naar de Stadsscan

Deel project