Daniel Rucki

Teamleider Business Development

Architect

Rotterdam

+31 6 21 57 89 01 d.rucki@kaw.nl

De fascinatie voor een land dat bijna helemaal door de mens is gemaakt, was voor Poolse architect Daniel Rucki reden om naar Nederland te komen.

Daniel is ervan overtuigd dat die Hollandse maakbaarheid van oudsher al in onze genen zit. Hij is vooral geïnteresseerd in Nederlandse ontwikkelingen rondom een gezonde en duurzame leefomgeving. Hij is ook benieuwd in hoe verre hier het historische en ruimtelijke context belangrijk is voor nieuwe plannen.

Mijn dagelijks werk als architect is de stad een positieve impuls te geven.

Tijdens zijn werk is hij betrokken in verschillende vakdisciplines: van grote stedenbouwkundige plannen naar gebouwprojecten, van woningbouw naar school- en zorgcomplexen. Daniel vindt dat de sociale betrokkenheid een belangrijke eigenschap is voor de leefbaarheid binnen een buurt of wijk. Voornaamste prioriteit is dan hoe je bewoners kunt betrekken in het creëren van hun leefklimaat. Dat, in zijn optiek, is nou op en top Hollands!

Ik werk aan