ZORG VOLGT WONEN!

Voor zorgorganisatie Middin hebben we een oud verzorgingshuis vlak achter het centraal station van Rotterdam vervangen voor een modern woonzorggebouw voor ouderen en mensen met een beperking.

Wonen en zorg in een beschermd stuk stad

Bijzonder aan de Provenier is dat verschillende zorgbehoevenden samen wonen op één plek, en dat de zorg ondergeschikt is aan het wonen. Zorgaanbieder Middin was direct medestander van het idee om het wonen de nadruk te geven en zorg te laten volgen. De heldere woonvisie: iedereen krijgt een eigen woning. Want iedereen heeft recht op privacy en een eigen leefruimte. Daarom is het ontwerp gebaseerd op gewone, zelfstandige woningen die voorbereid zijn op het scheiden van wonen en zorg. Dit geeft het gebouw grote toekomstwaarde.

kaw architect provenier rotterdam

Ontwerp biedt vrijheid en bescherming

Jongere bewoners met beperkingen kunnen mensen met dementie in de Provenier ondersteunen. Het ontwerp ondersteunt de gedachte van maatschappelijke zingeving. Rond de beschutte binnentuin bevinden zich op iedere verdieping huiskamers met een zonnig terras. Aan de karakteristieke Provenierssingel bevinden zich functies zoals fysiotherapie en het trefpunt voor buurtbewoners en cliënten. Daarmee ontstaat een verbinding met mensen en de al aanwezige voorzieningen in de wijk.

Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we mensen met een beperking zodat zij op eigen kracht verder kunnen.
Want samen durven en doen is samen leven.

visie Middin

Workshop ‘Hoe wil je wonen?’ met het personeel

“Hoe kan een woonomgeving mensen met dementie of een andere beperking ondersteunen in hun dagelijks leven?” Architect Candice de Rooij onderzocht de woonwens van de cliënten in een workshop bij Middin. Een eenvoudig voorbeeld: bewoners vinden het fantastisch om voor het gebouw op een bankje aan de Provenierssingel te zitten! Reden voor het maken van een bredere stoep bij entree en trefpunt. Daarnaast bedacht Candice aan het eind van de gang een omgekeerde etalage met een zitje waar bewoners het gebeuren op straat kunnen bekijken.

Een kwetsbare doelgroep in een gevoelige omgeving

De Provenierssingel wordt eerdaags tot beschermd stadsgezicht verklaard. Het ontwerp voor de nieuwe Provenier is zeer zorgvuldig in de omgeving ingepast. Het sluit aan bij de omliggende gebouwen en maakt het bouwblok en gezicht aan de singel af. De verticale indeling aan de Provenierssingel en de hoekoplossing met entree citeren motieven van de karakteristieke panden uit de buurt. In kleur, materiaal en het gebruik van elementen als erkers en metselwerk penanten sluit de nieuwbouw aan bij het gebiedskarakter in dit bijzondere deel van Rotterdam.

Deel project

Woonzorggebouw 'De Provenier' Rotterdam