SENIORENAPPARTEMENTEN

Aan de Kloosterstraat in Dordrecht is een nieuw senioren appartementencomplex op de plek van een verouderde portiekflat gerealiseerd. Door duurzame energieopwekking en een lage temperatuur verwarmingssysteem toont het complex haar respect voor het milieu.

Slim en snel bouwen met maatconfectie

Het gebouw is rationeel, heeft een zeer gunstige bruto-netto verhouding en is zeer efficiënt te bouwen. Hierdoor is een prijs per m² BVO onder de € 800,- gerealiseerd. In de Sweersstraat wordt met hetzelfde product al een 2e gebouw gerealiseerd. Binnenkort start de uitwerking van een 3e project in de buurt van Amsterdam.

KAW architect kloosterstraat dordrecht

Vooral voor woningbouwcorporaties is het product zeer aantrekkelijk, omdat het voldoet aan alle huidige en toekomstige eisen van sociale huur, alle ‘kinderziektes’ eruit zijn gehaald en het proces van ontwerp tot uitvoering extreem slank gehouden kan worden door grote zekerheid over de technische uitvoerbaarheid. Toch is het geen eenheidsworst, omdat het product zich per locatie aan de omgeving kan aanpassen als maatconfectie.

Stedenbouwkundige inbedding Kloosterstraat

Het gebouw markeert de ingang van de wijk en heeft daarmee een belangrijke plek in de stad. Bij het ontwerp is bewerkstelligd dat de nieuwbouw niet schril afsteekt bij de rest van de wijk, maar de leefomgeving juist nieuw aanzien geeft. Zo is het gelukt om een betrekkelijk groot gebouw toch harmonieus te doen passen bij de laagbouw in de directe omgeving. Vlak bij het gebouw loopt een oude dijk. De kopwoningen zijn met de balkons hierop georiënteerd. Door op de begane grond een groot deel van het gebouw te openen, sluit het de wijk niet af, maar laat vanaf de doorgaande weg doorkijken toe op de achterliggende bebouwing.

KAW architect kloosterstraat dordrecht

Duurzaam in techniek en tijd

Het gebouw scoort met alle ‘groene’ techniek goed op het gebied van energiebesparing. Per project voeren wij de mogelijkheden hiervoor steeds verder op. Met de steeds scherpere bouwprijzen kunnen wij zo ook de woonlasten van de bewoners flink omlaag brengen. Maar hoe weinig energie een gebouw ook gebruikt, de effecten van sloop en nieuwbouw op het milieu zijn veel groter. Daarom biedt het gebouw senioren nu de mogelijkheid om in de wijk te blijven wonen, maar is het op lange termijn flexibel genoeg om ook andere doelgroepen te huisvesten. Flexibel voor de toekomst, dát is pas echt duurzaam.

Betrokken bewoners

Bij de Kloosterstraat nodigt de ruime entreehal de wijkbewoners uit om binnen te komen. Door de toegang tot het gebouw zowel binnen als buiten bewust vorm te geven, maken we meer interactie tussen de senioren en de wijkbewoners mogelijk. De nieuwbouw is in nauw overleg met de buurt ontstaan, waardoor de bewoners tevreden zijn en het proces geen inspraak kende. KAW levert bij dit product desgewenst de volledige verzorging van communicatie en participatie met de omgeving, inclusief garantie op haalbaarheid.

Deel project

Appartementen Kloosterstraat Dordrecht

Opdrachtgever Woonbron projectontwikkeling
Duurzaamheid GPR score 7.38, duurzame energieopwekking d.m.v. warmtepompen, lage temperatuur verwarmingssysteem, grasdak voor waterabsorbtie en koeling, hoge isolatiewaarde van de gevel
Programma 38 woningen
Jaar van oplevering 2011
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Reimar von Meding Daniel Rucki Iskandar Pané
Anke Ciszkowski
Richard Lelieveld
Frans Bakx