HET NIEUWE DORPSHART

Het dorpshart van Lexmond was op zoek naar samenhang en gezelligheid. De bewoners gaven aan dat een gezamenlijk plein ontbreekt. Het voormalige oude schoolgebouw, dat nu dient als dorpshuis, verhuist naar een andere locatie met meer mogelijkheden en kansen. Bovenop een Romeinse nederzetting en een middeleeuwse begraafplaats, aan de voet van de kerk, maken de bestaande woningen plaats voor een dorpsplein met een ring van woningen.

Betrokkenheid bewoners

In 2010 is samen met de bewoners van Lexmond een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. De drager van de visie is een centraal plein voor activiteiten zoals een markt en Koninginnedag. Om het plein heen komen grondgebonden woningen voor jong en oud, in de stijl van de bestaande architectuur. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd.

Contextuele architectuur

De historiserende architectuur sluit aan bij de wensen van de bewoners en bij de stijl van het dorpslint. De architectonische detaillering is daarbij een moderne vertaling van de oorspronkelijke architectuur in Lexmond. Er is gewerkt met natuurlijke materialen zoals baksteen, keramische pannen, beton en zink. De woningen kennen een klassieke opbouw met plint en daklijst.

kaw architect stedenbouw centrum herontwikkeling lexmond workshop bewoners

Complexe uitwerking in BIM

Bij het ontwerp is over ieder detail nagedacht om de woningen zo onderhoudsarm mogelijk te maken. Het is project is ambachtelijk maar wel zeer complex, en liep daarmee risico op bouwfouten. Dit is voorkomen door het project 3D uit te tekenen in BIM, een methode waarmee alle gegevens van een bouwproject in één virtueel model komen. Ook hebben we een 3D boekje voor de timmerman gemaakt met details in 3D. Daarmee kon de aannemer zichzelf controleren en is het project foutloos gebouwd.

Stedenbouwkundige setting

Het ontwerp kent een tweedeling in haar stedenbouwkundige setting. De woningen bestaan uit 1 of 2 lagen en zijn voorzien van een kap. Er ontstaat een gevarieerd beeld van langs- en dwarskappen, dat zowel op de dorpsstraat als op de achterliggende buurt aansluit.

Wat deden wij:

  • bewonersparticipatie
  • stedenbouwkundig plan
  • architectuur

Deel project

Herontwikkeling centrum Lexmond

Opdrachtgever Stichting Goed Wonen Zederik
Programma 16 sociale huurwoningen, 1e fase gerealiseerd 2014, 2e fase gerealiseerd in 2016
Bouwkosten € 1.800.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2016
Fotograaf Gerard van Beek