Transformatie tot een prettige woonbuurt

Een op het oog onaantrekkelijke locatie tussen snelweg en een vergrijsd kantoorgebied uit de jaren ’80 vormt een uitdaging voor Leiderdorp. De plek heeft kwaliteiten: dichtbij de Leidse binnenstad, natuur en water langs het Zeedijkkanaal en goede uitvalsroutes. Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw zagen kansen en vroegen KAW om een plan dat het voormalige ROC terrein tot een prettige woonbuurt transformeert.

Placemaking

Hoe kan een onaantrekkelijke plek meer omgevingskwaliteit bieden? Dit is de kern van de ontwerpopgave. Placemaking, een aanpak om publieke ruimte te transformeren tot het hart van een gemeenschap, heeft een centrale rol in het ontwerpproces. Deze aanpak faciliteert creatieve gebruikspatronen, met name de fysieke, culturele en sociale identiteit die een plek bepalen.

Stedelijke woonmilieus

In de toekomst zal deze plek gemaakt worden door 3 kenmerkende openbare ruimtes: een woonstraat, een plantsoen en een verbrede singel. Daar omheen worden nieuwe stedelijke woonmilieus ontwikkeld die aansluiten bij verschillende doelgroepen: grondgebonden woningen voor starters tot grote gezinnen, luxe en minder luxe appartementen voor jong en oud. Veel diversiteit op een compacte locatie.

Betaalbaar stedelijk wonen

In Leiden was behoefte aan betaalbaar stedelijk wonen. Betaalbaar en geen concessies doen met architectuur – dat vraagt om slimme oplossingen. Om dit te realiseren ontwierp KAW een structuur die betaalbaar te bouwen is. Zo kan het hele project gemaakt worden met 2 beukmaten; 5,4m en 7,5m.

Architectuur

De wijk met grootschalige kantoorgebouwen vraagt om een subtiele aanpak in de architectuurtaal. Reimar von Meding: “De kunst is daar iets naast te zetten dat in de omgeving past maar toch verfijnd is. Zet je iets heel vrolijks tegenover de grijze kantoorgebouwen, krijg je snel een shabby uitstraling. Daarom kiezen we een frisse, lichte steen en besteden we veel aandacht aan de eenheid in de architectuur – het ensemble van woonstraat, plantsoenwoningen en appartementen zijn allemaal in dezelfde stijl – en biedt daarmee tegenwicht aan de kantoren.”

"De kunst is daar iets naast te zetten dat in de omgeving past maar toch verfijnd is."

Reimar von Meding

Algemeen Directeur, KAW

Ontwerpen in BIM

Het plan wordt verder in een bouwteam uitgewerkt, waarbij BIM centraal staat in de informatie uitwisseling. KAW coördineert de deelontwerpen en zorgen voor een integraal plan. Dit biedt de ontwikkelaar perfect inzicht in de planvorming. Het plan is faseerbaar om het ontwikkelrisico en de bouwkosten te minimaliseren. Op de projectsite vind je de FAQ, de planning en hoe je je voor deze woningen kunt inschrijven.

Deel project

Placemaking in Leiderdorp