Sijmen de Goede

Architect

Rotterdam

+31 88 529 00 52 s.d.goede@kaw.nl

Sijmen de Goede wist al jong dat hij architect wou worden. Vroeger tekende hij al hele steden en was hij gefascineerd door huizen. Die fascinatie is gelukkig nooit weggegaan. Het blijft inspireren. Als architect is Sijmen van begin tot eind betrokken bij projecten. Hij heeft ervaring in alle fases van het ontwerptraject. Niet alleen vanuit het concept, maar ook het bestek en de bouwbegeleiding. Zoals bijvoorbeeld bij New Norfolk in Scheveningen, waar we een verlaten stukje haven getransformeerd hebben tot mooi integraal onderdeel van de stad, in een mix van sociale huur en koop.

Zijn ruime werkervaring deelt Sijmen graag. Hij laat graag zijn mening horen. Het contact met anderen is belangrijk, dat geeft energie. Het onder zijn hoede nemen van juniors doet hij dan ook met plezier. ‘’Leuk om te zien hoe mensen groeien.’’ Sijmen werkt met regelmaat aan woningbouwprojecten en scholen. Het werken met mensen voor wie het bouwen niet iets alledaags is en de interactie met de eindgebruikers trekt hem. ’’Zeker het ontwerp van een school moet een soort maatpak worden.’’ Dit heeft hij ook ervaren bij het ontwerp van een school in Ederveen, waar twee basisscholen in een dorpse omgeving samen zijn gegaan.

De emotionele binding van gebruikers als scholen is bijzonder en tof.

Als architect wil Sijmen bijdragen aan een betere wereld voor iedereen en hij doet dit met een grote betrokkenheid. ‘’Ik wil dingen ontwerpen die mooi en goed zijn, maar vooral voor de gebruiker. Je ontwerpt niet voor jezelf als architect, maar voor de gebruikers en de maatschappij. Dit sluit aan bij waar KAW voor staat. Het bouwen voor doelgroepen die kwetsbaarder zijn is een maatschappelijk relevante opgave en het voelt goed daar aan te kunnen bijdragen.’’

Ik werk aan