HOUTBOUW IN STADSWIJK

We hebben een houtbouwconcept  ontwikkeld voor meerdere inbreidingslocaties in Rotterdam Oud Crooswijk. Betaalbare, duurzame en gezonde woningen met aandacht voor oplossingen tegen hittestress, het bufferen van regenwater en biodiversiteit. 

Slim bouwen met minder CO2 uitstoot

Samen met woningcorporatie Havensteder en Slokker Bouwgroep passen we met Natuurlijk Crooswijk een vernieuwend bouwconcept in hout toe. Bouwen in hout draagt bij aan een prettige leefomgeving en gezond binnenklimaat. Daarbij stoten we veel minder schadelijke stoffen uit bij de bouw door minder transportbewegingen en lichter materiaal. Ook neemt hout als biobased materiaal CO2 op tijdens de groei. Zo sluiten we helemaal aan bij de duurzame missie en visie van de woningcorporatie. Doordat we in Crooswijk meerdere projecten achter elkaar uitvoeren, kunnen we tegenvallers en overlast voor bewoners minimaliseren door een geïndustrialiseerd bouwproces.

Door de wijkaanpak goed te faseren is het mogelijk dat huidige bewoners doorverhuizen binnen de wijk.

De juiste woning op de juiste plek

Vanuit onze visie Ruimte Zat benutten we de capaciteit van de wijk zo goed mogelijk. Zodat we veel huidige en toekomstige bewoners van Crooswijk een betaalbare woning kunnen bieden. Het aantal sociale huurwoningen blijft minimaal gelijk in de wijk en we maken ruimte om door te groeien in de wijk door woningen met een middeldure huur toe te voegen. In deze oude stadswijk is geen locatie hetzelfde. Bouwen in hout biedt in tegenstelling tot beton veel vrijheid om ieder gebouw ruimtelijk en esthetisch aan te passen op de plek waar het komt te staan.

Crooswijk Rotterdam impressie KAW Reimar von Meding houtbouw

Samen met bewoners

De wijkvernieuwing doen we samen met de bewoners. Voor we aan de slag gaan trekken we de wijk in om precies te weten wat er speelt. Wij maken een stedenbouwkundige visie op de vernieuwing van de wijk als geheel. Gelijktijdig onderzoeken we de technische staat van de woningblokken die in aanmerking komen voor verbetering. Door het slimme bouwproces van de nieuwbouw is de wijkaanpak beter te faseren en is het mogelijk dat huidige bewoners binnen de wijk doorverhuizen. Stap voor stap houden we de bewoners betrokken.

Kansen benutten

Waar mogelijk worden bestaande woningen gerenoveerd. Als dat niet meer kan of waar nu kavels braak liggen, benutten we kansen die er liggen om het oorspronkelijke stratenpatroon te herstellen en aan te sluiten bij de bestaande gebouwhoogtes. De openbare ruimte in Crooswijk kent veel in onbruik geraakte plekken en is nu nog van matige kwaliteit. Dat komt door het vertrekken van industrie uit het gebied, de stadsvernieuwing en toegenomen autogebruik. De nieuwbouw zal nauw worden afgestemd op verbeteringen van de openbare ruimte.

Deel project

Houtbouw voor inbreiding van Rotterdamse stadswijk

Opdrachtgever Havensteder
Duurzaamheid Houtbouw
Bijzonderheid Oplossingen voor hittestress, opvang regenwater, biodiversiteit
Selectie Gewonnen
Programma Renovatie en nieuwbouw
Projectteam Reimar von Meding Sijmen de Goede Denise Stoeller Daniel Rucki Estanislao Lopez Menardi Pelle Oude Vrielink