COMPLEX EN BETAALBAAR BOUWEN

De locatie Reitse Hoevenstraat in Tilburg is er één met uitdagingen. Bouwen in stedelijk gebied met belemmeringen. Hoe zorg je voor toegevoegde waarde van het gebouw in de omgeving? Door een snelle, integrale start staan er 88 sociale huurwoningen én is het groen wonen in een stedelijke omgeving.

Belemmeringen en belangen

Hoe bouw je in steden nog betaalbare en sociale woningen met veel woonkwaliteit? Steden benoemen de urgentie en maken afspraken, maar er komt in de praktijk nog te weinig van terecht. Een taskforce jaagt in Tilburg succesvol de ontwikkeling van betaalbare woningbouw aan. Hiervoor worden alle mogelijke locaties in de stad onderzocht.

De beschikbare locaties komen altijd met uitdagingen. Reitse Hoevenstraat speelt zich af in stedelijk gebied met genoeg belemmeringen en belangen. Hoe lukt het om onder deze omstandigheden snel en kwalitatief te ontwikkelen? Hoe zorg je voor toegevoegde waarde van het gebouw in de omgeving? En krijg het maar voor elkaar, om bij de ontwikkeling ook meteen grotere doelen te integreren zoals energieneutraal bouwen, waterberging en het tegengaan van geluid en hittestress.

Iedereen heeft recht op goed wonen.

Mathieu Kastelijn

Architect

Architectuur en stedenbouw in één

De locatie aan de Reitse Hoevestraat is de eerste in een reeks die worden gerealiseerd. Om tot ontwikkeling van deze locaties te komen, is een snelle en integrale sprint nodig.
Deze uitdagende locaties pak je niet aan met een globale gebouwenvelop. De kunst is het om vanaf het begin exact te bepalen wat hier op welke manier gerealiseerd kan worden, hoe zich dit voegt in de omgeving, hoe belangen meegenomen kunnen worden en hoe het ook betaalbaar omgezet kan worden.

Wout Smits is onze expert op dit snijvlak tussen architectuur, stedenbouw, proces en middelen. Hij ontwikkelde voor Tilburg een ruimtelijk model die vroeg in het proces zekerheid biedt.

kaw architect tilburg taskforce reitse hoevenstraat betaalbaar wonen stad sociale huurwoningen

Betaalbaar en mooi ontwerp

Na de definitie van het project, bracht architect Mathieu Kastelijn het naar het volgende niveau. De architectuur is een doorvertaling van esthetiek in het teken van de maakbaarheidsgedachte.

Met de architectuur is voorgesorteerd op de kans op prefabricage. Steeds meer bouwbedrijven zijn in staat om kleine bouwplaatsen op te zetten in stedelijke, krappe omgevingen. Vloeren, wanden en gevels komen dan “kant-en-klaar” uit de fabriek. Op deze vernieuwde manier van bouwen moet je ontwerpen. Het gebouw is compact, dat geldt ook voor elk blok. Daardoor is de warmtevraag laag.

KAW architect reitse hoevenstraat tilburg sociale huur woningbouw

De energiezuinige, sociale huurwoningen zijn georganiseerd rond een groen binnenhof dat bescherming biedt in de drukke, stedelijke omgeving. De overgang van wonen naar openbaar is gekenmerkt door de verhoogde entrees. Elk individueel trapje scheidt het trottoir van de woning. Een raster op de gevel met variërende vullingen zorgt voor eenvoudige, mooie verschillen tussen de gebouwdelen.

Lerend vermogen

De geleerde les uit dit project is voor Mathieu heel duidelijk: “Het resultaat is interessant. Het corridor type woning werkt in dit project uitstekend. Deze manier van bouwen nemen we dan ook zeker mee naar het volgende project uit deze reeks. De woningen blijven compact en zo heel betaalbaar. Plus: energetisch pakt het heel gunstig uit.”

Het project is de tweede in een reeks die wij in samenwerking doen met de taskforce. Wij hebben de ervaring aangewend om ook verder in de stad tot versnelling te komen. De grote meerwaarde ligt bij deze processen in het doorpakken. Tilburg is daarin een voorbeeld van een stad, die ook werkelijk doorpakt en realiseert. Dus maak werk van betaalbaar wonen in de stad!

Deel project