Wout Smits

Directielid

Stedenbouwkundige | Architect

Rotterdam

+31 6 54 66 14 21 w.smits@kaw.nl

Wout is als stedenbouwkundige gefascineerd door de permanente verandering in steden, zowel demografisch als ruimtelijk. Met een scherpe blik op het verleden en begrip voor toekomstige ontwikkelingen geeft hij vorm aan de transformatieprocessen van steden.

Hij is van mening dat je als stedenbouwkundige niet alles vooraf moet of kunt bepalen, hoeveel je moet ontwerpen of vastleggen hangt af van de situatie. Hij vergelijkt de rol van stedenbouwkundige daarom met die van een dompteur. Soms lijken ontwikkelingen uit de hand te lopen en moet een stedenbouwkundige de ontwikkelingen proberen te temmen, in andere gevallen is de rol juist die van aansporen. Hierbij moeten het werken aan de lange termijnvisie voor huidige gebruikers korte termijn effecten hebben.

Resultaten op korte termijn geven energie om te werken aan lange termijn doelen.

Wout geeft vorm aan diverse herstructurerings- en transformatieprocessen binnen bestaande stadswijken en verouderde industriegebieden. Daarnaast werkt hij in meerdere adviesprojecten waarbij ruimtelijke veranderingen als gevolg van demografische ontwikkelingen verbeeld en begeleid moeten worden. Ontwerp en advies gaan hierbij hand in hand.

Het spanningsveld tussen bestaande te behouden kwaliteiten en kwalitatieve woningvraag enerzijds en de kwantitatieve verdichtingsopgave en duurzaamheidsambities in de bestaande steden anderzijds spelen in zijn werk een steeds grotere grote rol. Een vraagstuk dat zowel op projectniveau, maar ook op het niveau van het strategisch voorraadbeheer van corporaties of op stedelijk niveau speelt.

Zijn werk varieert van renovatiestrategieën voor meerdere woongebouwen, zoals bij de Themadreven in Utrecht, masterplannen voor strategische gebiedstransformatie zoals in het project EWE Areal in Oldenburg (DLD) en Bergwijkpark in Diemen tot de grootste schaal waar KAW aan werkt, regionale woonvisies voor Sint-Maarten of de krimpaanpak voor Delfzijl.

Wout werkt zo op alle schalen waarop KAW werkzaam is aan nieuwe ruimte voor wonen, werken en recreëren. Naast stedenbouwkundige is hij teamleider van KAW in Rotterdam.

Ik werk aan