TUINSTEDELIJK KARAKTER

De Uitvindersbuurt in Ede-Zuid was een vroeg naoorlogse buurt, met veel rijtjeswoningen en middelhoogbouw. De woningvoorraad bestond voornamelijk uit sociale huur. Renovatie was niet meer haalbaar. Het masterplan en de herstructurering voorziet in een zeer gedifferentieerde wijk, verbonden aan Ede en haar bewoners.

Masterplan – Differentiatie in architectuur

Het mantra van de wijkvernieuwing is differentiatie. Het masterplan gaat echter veel verder dan de gemiddelde wijkaanpak. Enerzijds is er gezocht naar een sterke ruimtelijke eenheid. Anderzijds kunnen de toekomstige bewoners van het plan kiezen uit 9 bouwvelden. Elk bouwveld heeft een eigen manier waarop de woningen aan het openbaar gebied grenzen. Met andere woorden: je kunt hier voor het eerst niet alleen kleur en afwerking van je woning, maar ook het soort woonomgeving kiezen.

De thema’s van de Uitvindersbuurt

In een interactief planproces zijn bij aanvang van het project gezamenlijk met de buurt 4 thema’s geformuleerd. Het stedenbouwkundig plan is gedurende zijn ontwikkeling getoetst aan deze thema’s.

  • VERBINDEN: met Ede, onderling, informeel
  • STERK HART: wijkidentiteit en centrale ruimte
  • VERBORGENHEID: ontdekken en verbijzonderen
  • UITVINDEN: diversiteit en flexibiliteit

Stedenbouwkundige uitwerking

De negen bouwvelden vormen elk een eigen woonmilieu. In het ene veld deel je een gezamenlijke binnenruimte, in het andere woon je juist aan een openbare ruimte, in het volgende heb je ruimte om zelf je woning uit te breiden en aan te passen en je hebt velden die formeel zijn met bekende voor en achtertuinen. De meeste velden zijn inmiddels gerealiseerd. Naast KAW werkten DP6 en Faro aan de architectonische uitwerking.

Herstructurering – Eenheid in de wijk

Voor de herstructurering zijn er afspraken gemaakt over de te gebruiken materialen en kleuren voor gevels, daken en erfafscheidingen. Hierdoor straalt de wijk eenheid uit, ondanks de diversiteit aan woonomgevingen. De bewoners konden kiezen uit 9 bouwvelden, elk met een eigen karakter. De velden zijn verdeeld over 3 architecten: DP6, Faro en KAW.

10 velden, 3 architecten

Bij de binnenstedelijke herontwikkeling is het stratenpatroon gehandhaafd. Zo zijn de 10 velden waaruit de wijk bestond in ere gehouden. In het midden van de wijk ligt een centraal park (veld 10), de overige 9 woonvelden zijn hieromheen gesitueerd. KAW is verantwoordelijk voor de ontwerpen van de velden A, E en H. Daarnaast heeft KAW ook het stedenbouwkundig plan ontworpen.

Hoge woningdichtheid, en tóch groen

Een belangrijke ambitie van Woonstede was verdichting. Bijzonder aan dit project is dat hetzelfde aantal woningen is gerealiseerd op een even groot oppervlak, ondanks dat de woningen groter zijn en er 1 veld is komen te vervallen om ruimte te maken voor het centrale park.

Met een knipoog naar Dudok

De Uitvindersbuurt heeft een tuinstedelijk karakter met brede straten en veel groen. De architectonische stijl van de buurt geeft een knipoog naar de Hilversumse architectuur van de architect Dudok. Zo is er voor de gevels en tuinmuren gebruik gemaakt van de typische Hilversums formaat baksteen, in een oker- en vanille gele kleur. Alle hellende daken zijn bedekt met platte, rode dakpannen. Alle kozijnen van de in totaal 450 woningen hebben dezelfde kleur wit. Zo is er ruimtelijke eenheid gecreëerd met een ruime keuze voor de bewoners.

Veld A: tuin op de 1e verdieping

Veld A bestaat uit 34 eengezinswoningen die samen een gesloten bouwblok vormen. Het binnenhof is ingericht als gemeenschappelijke tuin. Door het parkeren onder een dek te plaatsen wordt er ruimte uitgespaard (dubbelgebruik van ruimte). De tuin komt hierdoor op de 1e verdieping te liggen. Het bouwblok bestaat uit rij- en hoekwoningen. In de hoekwoningen zoeken we de afwijkingen: ze vallen op als torenwoning of patiowoning.

Veld E: koop en sociale koop

Veld E, bestaand uit 40 eengezinswoningen bestemd voor algemene- en sociale koop, is meer traditioneel van opzet dan veld A. Er is keus uit twee typen woningen: rijtjeshuizen, die 2/3 deel van het geheel vormen, en twee-onder-één-kap woningen.

Veld H: de H van hoogbouw

Veld H is gesitueerd aan het centrale park en bestaat uit verschillende type appartementen, allemaal met een uitzicht op het park. Om efficiënt met de bestaande ruimte om te gaan is er gekozen voor hoogbouw. Veld H, 49 woningen, is in 2014 gerealiseerd.

Deel project

Masterplan en herstructurering Uitvindersbuurt Ede

Programma Stedenbouwkundig masterplan en 123 woningen
Jaar van oplevering 2014
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Reimar von Meding Wout Smits Theo Goemaat Silke Griesel
Iskandar Pané
Jelmer de Boer
Marco Veldman