AANSLUITEN OP DE OUDE TUINWIJK

Tuinveld Oost krijgt een divers nieuwbouw programma dat in schaal en sfeer aansluit bij de oude tuinwijk. Aandacht voor groen, betaalbaar wonen, goede parkeeroplossingen en de manier waarop hier straks wordt gewoond, zorgen voor een onderscheidend woonmilieu. 

Herstructurering Tuinveld Oostzijde

De naoorlogse rijwoningen van Arcade waren zwaar verouderd en worden vervangen door een nieuw programma. Naast eengezinswoningen en appartementen, huur- en koopwoningen is er ook ruimte voor algemene voorzieningen.

kaw architect architectuur herstructurering tuinveld oost 's gravenzande

Integraal stedenbouwkundig plan

Voorafgaand aan de architectonische uitwerking is een stedenbouwkundig plan in samenspraak met de gemeente opgesteld. Door de opgave integraal te benaderen is het gelukt een onderscheidend woonmilieu te creëren. Hiervoor zijn nieuwe groene plantsoenen aangelegd. Veel ruimte en nieuwe doorkijkjes geven de wijk een nieuw beeld.

Hoge woningintensiteit

De eengezinswoningen zijn compact ontworpen met aandacht voor zowel de bruikbaarheid van de plattegronden als de schoonheid van de architectuur. De betrekkelijk grote bebouwingsintensiteit van de locatie werd mogelijk gemaakt door de galerijappartementen aan de rand. Deze zijn in hun opzet zeer rationeel, maar krijgen een elegante verschijningsvorm: de balkons en galerijen ‘plooien’ in dynamische lijnen om het gebouw. Hierdoor krijgen de appartementen een haast Scandinavische sfeer en worden ze veel minder massaal.

Architectuur en stedenbouw

Het plan staat model voor de verweving van stedenbouw en architectuur in 1 proces. Groot voordeel: hierdoor kan binnen het budget een bovengemiddelde kwaliteit worden gerealiseerd. Een mooie openbare ruimte, doorkijkjes tussen de appartementen naar het park, dynamische lijnen – dit allemaal was alleen mogelijk doordat het op een vroeg moment is geagendeerd en tot het laatst is vastgehouden.

Deel project

Nieuwbouw Tuinveld Oost 's-Gravenzande

Programma 128 woningen
Jaar van oplevering 2013
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Wout Smits Mathieu Kastelijn Daniel Rucki Theo Goemaat Geert Gerding
Anke Ciszkowski
Jelmer de Boer