EEN NIEUWE WIJK MET EEN GROEN HART

De buurt Berflo Es Zuid in Hengelo was toe aan herstructurering. Er is grootschalig gesloopt, zodat circa 240 nieuwe woningen gebouwd konden worden. Welbions heeft een gevarieerde buurt met 91 gezinswoningen, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen gerealiseerd. Stedenbouwkundig is de buurt volledig veranderd: het hart wordt gevormd door een groen park.

Bewonersparticipatie voorop

Voor een enkele streep op papier is gezet, hebben we intensieve gesprekken met de buurt gevoerd. Zo werd duidelijk welke problemen er spelen en waar kansen liggen voor vernieuwing. Met enquêtes en workshops is een gedetailleerd programma van eisen opgesteld, dat de basis vormde voor de ruimtelijke uitwerking.

Woonmilieu voor de toekomst

Op basis van de specifieke bewonerswensen maakten we een nauwkeurige wijkschets. Deze wijkschets met fysieke en sociale aspecten vormt de basis voor het ruimtelijke concept. Na toetsing bleek het concept goed te passen bij de wensen van de huidige bewoners. Dit concept is verder uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan. In drie deelplannen wordt door de bureaus Marlies Rohmer, KorthTielens en KAW gewerkt aan de architectonische invulling. wUrck ontwierp de inrichting van de openbare ruimte.

Wijkvernieuwing: blokken in het groen

KAW ontwerpt 2 van de 4 woonblokken. Een deel van blok II is ontworpen voor zorgaanbieder Aveleijn en huisvest jong volwassenen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De zorgvisie van Aveleijn is een volledige integratie van haar cliënten in de wijk; daarom maakt de huisvesting deel uit van een gewoon woonblok. Het blok bestaat uit 9 rijwoningen, 24 zelfstandige zorgappartementen en een zorgsteunpunt voor de wijk.

Architectuur

Dit blok wordt uitgevoerd in een bijzondere Franse steen die niet eerder in Nederland gebruikt is. De niet-maatvaste steen zorgt voor een robuuste en levendige gevel. Een wit kader omlijst de openingen in de gevel, wat de diepte van ramen en balkons optisch versterkt. De Italiaanse roots van de architecte komt naar voren in de in zijn geheel wit gestuukte balkons, die een mediterrane sfeer oproepen. Parkeren is binnen het hofje opgelost, waardoor het groene hart autovrij blijft.

Berflo Es KAW stedenbouw architectuur

Zorgappartementen

De appartementen van circa 55 m² geschikt voor volledig zelfstandige bewoning met 24-uurs begeleiding. In verband met rolstoelgebruikers zijn de appartementen drempelvrij met ruime badkamers en doorgangen. Ook beschikken ze over een gunstig georiënteerd balkon van circa 6 m². Een van de rijwoningen functioneert als kantoor en slaapkamer voor de zorgverlener. Via het binnenplein zijn de zorgwoningen binnen een minuut bereikbaar.

Sociale cohesie door Grand café

Op de begane grond bevindt zich een openbaar Grand Café, dat gerund wordt door de bewoners van Aveleijn. Het Grand Café met terras ligt in het hart van het groene park, centraal tussen de 4 woonblokken. Het trekt door een natuurlijke looproute veel bezoekers. Buurtbewoners komen hier voor georganiseerde activiteiten of gewoon voor een lunch of borrel. Voor de cliënten van Aveleijn is het café een nuttige daginvulling waarmee zij tegelijkertijd de contacten met de buurt versterken.

Flexibel = duurzaam

Het gebouw is zo ontworpen dat de zorgappartementen in de toekomst makkelijk kunnen worden samengevoegd. Mocht de zorgaanbieder na afloop van het huurcontract in 2020 weggaan, dan kunnen de zorgappartementen met een kleine ingreep verbouwd worden tot normale appartementen. Door hier al tijdens de ontwerpfase over na te denken, wordt de levensduur van het gebouw aanzienlijk verlengd. Berflo Es Zuid is veranderd van een tuinstedelijke structuur naar een groene volksbuurt met een grote programmatische diversiteit. De wijk heeft nu een duidelijke structuur die groen en water in de openbare ruimte integreert.

Deel project

Herstructurering en wijkvernieuwing Berflo Es Hengelo

Opdrachtgever Welbions Aveleijn
Partners Marlies Rohmer, Korth Tielens en wUrck
Duurzaamheid Klimaatbestendig, natuurlijke regenwaterafvoer
Programma Stedenbouwkundig plan, herstructurering, procesmanagement, projectontwikkeling, communicatie en participatie, architectuur 55 appartementen, 22 zorg - en starterswoningen, 8 eengezinswoningen en grand café
Jaar van oplevering Proces voltooid in 2017
Awards 2011 | Twentse vastgoedprijs
Fotograaf Scagliola & Brakkee, Gerard van Beek