TOEKOMSTPERSPECTIEF BIEDEN

Delfzijl kampt met krimpt en de bevolking verandert van woningvoorkeur en samenstelling door ontgroening, vergrijzing, concentratie lagere inkomens. Dee investeringsstrategie van KAW faciliteert krimp in Delfzijl om volkshuisvestelijke, maatschappelijke en vastgoeddoelen als geheel het best te bedienen.

Hoe kan Delfzijl krimpen en toch leef kwaliteit behouden?

Delfzijl kampt met krimpt en de bevolking verandert van woningvoorkeur en samenstelling door ontgroening, vergrijzing, concentratie lagere inkomens. Er zijn daarom minder én andere woningen nodig in huur en koop. Acantus en de gemeente Delfzijl hebben een flexibele strategie nodig voor de investeringsopgave die voor hen ligt.

KAW werd ingeschakeld om de opgave vanuit verschillende gezichtspunten integraal te onderzoeken. We ontwikkelden een flexibele strategie die grootschalige leegstand moet voorkomen, en voldoende keuze voor woningzoekenden behoud. Concreet geeft het aan hoe snel, hoeveel en welke woningen gesloopt moeten worden.

Delfzijl_krimpaanpak_kaw

KAW maakt een complex probleem overzichtelijk door de vele aspecten beeldend en eenvoudig bespreekbaar te maken.

Inwoner Delfzijl

Toekomstplan zonder blauwdruk, maar mét houvast

Krimpen houdt in dat beleidsmakers keuzes moeten maken. In het geval van Delfzijl is de krimp zodanig dat er fundamenteel voor gebiedsdelen moest worden gekozen…of niet.

We ontwikkelden een volkshuisvestelijke, maatschappelijke en vastgoedstrategie: een strategisch werkdocument waarmee toekomstige beleidsmakers en beslissers steeds de volgende stap kunnen zetten. De volgorde van de ingrepen is essentieel: deze is aanpasbaar aan het werkelijke tempo van krimp. Zo kunnen gemeente en Acantus krimp faciliteren en tegelijkertijd te werken aan kwaliteitsverbetering van Delfzijl.

Delfzijl_krimpaanpak_kaw

Analyseren, overzicht creëren en scenario´s ontwikkelen

De werkwijze van ons onderzoek bestond uit het blijvend schakelen tussen het enerzijds inventariseren en analyseren van detailniveau en anderzijds het vervolgens verkrijgen van overzicht. Op basis daarvan werden scenario’s ontwikkeld en besproken. Die uiteindelijk vertaald zijn naar maatregelen per complex, straat of wijk. Ook bewonersorganisaties geeft dit rust, want ze hebben nu duidelijkheid over de toekomst die stap voor stap dichterbij kan komen.

Urgentiekaart in lagen

We analyseerden alle informatie: de ruimtelijke opbouw van Delfzijl en de wijken, leefbaarheid, stedenbouw, energetische en bouwtechnische staat, woontechnische kwaliteit en de marktconformiteit van koop- en huurwoningen. Deze lagen vormden elk een zo objectief mogelijke weergave van de situatie ter plekke en het perspectief voor de toekomst. Alle lagen over elkaar gelegd leidt tot de ´een urgentiekaart´ op overzichtsniveau, die toont welke plekken en woningen het eerst om ingrijpen vragen. Een neutrale en gedegen basis voor moeilijke keuzes!

krimpstrategie delfzijl urgentiekaart KAW advies

Pak krimp bij de kop: 8 tips

  • Bouw voordat je sloopt
  • Start snel met bouwen
  • Verwijder de slechtste voorraad
  • Behoud inwoners met verleidelijk woonaanbod
  • Roer niet onnodig in stabiele wijken
  • Werk niet met een planning maar een volgorde
  • Elke tussenfase moet een goed eindbeeld zijn
  • Monitoring is essentieel

Deel project

Krimpaanpak Delfzijl

Programma 400 woningen
Bouwkosten € 23.600.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2011